Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

TNI CEN/TR 16061
Plynoměry - Inteligentní plynoměry

Zobrazit anotaci
Název anglicky:Gas meters - Smart Gas Meters
Třídicí znak:257823
Schválena:22.10.2014
Vydána:1.11.2014
Účinnost od:1.12.2014
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:512 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama