Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14154-1
Vodoměry - Část 1: Všeobecné požadavky

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water meters - Part 1: General requirements
Třídicí znak:257811
Schválena:10.10.2005
Vydána:1.11.2005
Účinnost od:1.12.2005
Platnost ukončena:1.11.2007
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Zapracované dokumenty:EN 14154-1:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:458 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama