Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 5167-1
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 1: Obecné principy a požadavky

previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Measurement of liquid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 1: General principles and requirements
Třídicí znak:257710
Schválena:29.10.2003
Vydána:1.11.2003
Účinnost od:1.12.2003
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN ISO 5167-1:2003, ISO 5167-1:2003
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:658 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama