Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 20456
Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech - Pokyn pro použití indukčních průtokoměrů pro vodivé kapaliny

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Measurement of fluid flow in closed conduits - Guidance for the use of electromagnetic flowmeters for conductive liquids
Třídicí znak:257740
Schválena:14.2.2020
Vydána:1.4.2020
Účinnost od:1.5.2020
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1511 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama