Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 4064-2
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 2: Zkušební metody

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water meters for cold potable water and hot water - Part 2: Test methods
Třídicí znak:257811
Schválena:6.11.2017
Vydána:1.12.2017
Účinnost od:1.1.2018
Platnost ukončena:1.5.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:120
Orientační cena:896 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1985 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama