Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16836-3
Komunikační systémy pro měřidla - Bezdrátová síť pro výměnu měřených dat - Část 3: Specifikace energetického profilu aplikačních vrstev

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Communication systems for meters - Wireless mesh networking for meter data exchange - Part 3: Energy profile specification dedicated application layer
Třídicí znak:258512
Schválena:30.3.2017
Vydána:1.5.2017
Účinnost od:1.6.2017
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:866 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama