Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:25 78 Měřidla na měření průtoku a množství kapalin a plynů


bylo nalezeno 43 norem

ČSN EN 14154-1
Vodoměry - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.12.2005
Platnost ukončena:1.11.2007

ČSN EN 14154-2
Vodoměry - Část 2: Instalace a podmínky použití
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.12.2005
Platnost ukončena:1.11.2007

ČSN EN 14154-3
Vodoměry - Část 3: Zkušební metody a zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.12.2005
Platnost ukončena:1.11.2007

ČSN EN 14154-4
Vodoměry - Část 4: Dodatečné funkce
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.9.2015

ČSN EN 14154-1+A1
Vodoměry - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.11.2007
Platnost ukončena:1.1.2012

ČSN EN 14154-1+A2
Vodoměry - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.1.2012
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN 14154-2+A1
Vodoměry - Část 2: Instalace a podmínky použití
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.11.2007
Platnost ukončena:1.1.2012

ČSN EN 14154-2+A2
Vodoměry - Část 2: Instalace a podmínky použití
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.1.2012
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN 14154-3+A1
Vodoměry - Část 3: Zkušební metody a zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.11.2007
Platnost ukončena:1.1.2012

ČSN EN 14154-3+A2
Vodoměry - Část 3: Zkušební metody a zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.1.2012
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN ISO 4064-1
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 1: Metrologické a technické požadavky
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN ISO 4064-1
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a horkou vodu - Část 1: Metrologické a technické požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.2.2015
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN ISO 4064-1
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 1: Metrologické a technické požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.1.2018

ČSN EN ISO 4064-1
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 1: Metrologické a technické požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.1.2018
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN ISO 4064-2
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 2: Zkušební metody
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.5.2019

ČSN EN ISO 4064-2
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a horkou vodu - Část 2: Zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.2.2015
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN ISO 4064-2
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 2: Zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.1.2018

ČSN EN ISO 4064-2
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 2: Zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.1.2018
Platnost ukončena:1.5.2019

ČSN EN ISO 4064-3
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 3: Formát zkušební zprávy
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.10.2015

ČSN EN ISO 4064-3
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a horkou vodu - Část 3: Formát protokolu o zkoušce
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.2.2015
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN ISO 4064-4
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 4: Nemetrologické požadavky nezahrnuté v ISO 4064-1
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.10.2015

ČSN EN ISO 4064-4
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a horkou vodu - Část 4: Požadavky nemetrologického charakteru, které nepokrývá ISO 4064-1
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.2.2015
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN ISO 4064-5
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 5: Požadavky na instalaci
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN ISO 4064-5
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a horkou vodu - Část 5: Požadavky na instalaci
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.2.2015
Platnost ukončena:1.10.2015

ČSN EN ISO 4064-5
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 5: Požadavky na instalaci
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.1.2018

ČSN EN ISO 4064-5
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 5: Požadavky na instalaci
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257811
Účinnost od:1.1.2018
Platnost ukončena:1.11.2018

TNI CEN/TR 16061
Plynoměry - Inteligentní plynoměry
Třídicí znak:257823
Účinnost od:1.12.2014

ČSN EN 1359
Plynoměry - Membránové plynoměry
Třídicí znak:257861
Účinnost od:1.12.2020

ČSN EN 1359
Plynoměry - Membránové plynoměry
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257861
Účinnost od:1.6.2018
Platnost ukončena:1.12.2020

ČSN EN 12480
Plynoměry - Rotační objemové plynoměry
Třídicí znak:257862
Účinnost od:1.7.2020

ČSN EN 12480
Plynoměry - Rotační objemové plynoměry
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257862
Účinnost od:1.11.2015
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN EN 12480
Plynoměry - Rotační objemové plynoměry
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257862
Účinnost od:1.12.2017
Platnost ukončena:1.9.2018

ČSN EN 12480
Plynoměry - Rotační objemové plynoměry
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257862
Účinnost od:1.9.2018
Platnost ukončena:1.7.2020

ČSN EN 12261
Plynoměry - Turbínové plynoměry
Třídicí znak:257863
Účinnost od:1.6.2019

ČSN EN 12261
Plynoměry - Turbínové plynoměry
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257863
Účinnost od:1.11.2018
Platnost ukončena:1.6.2019

ČSN EN 14236
Ultrazvukové plynoměry pro domácnost
Třídicí znak:257864
Účinnost od:1.5.2019

ČSN EN 14236
Ultrazvukové plynoměry pro domácnost
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257864
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.5.2019

ČSN EN 12405-1
Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 1: Přepočítávání objemu
Třídicí znak:257865
Účinnost od:1.5.2022

ČSN EN 12405-1
Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 1: Přepočítávání objemu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257865
Účinnost od:1.2.2006
Platnost ukončena:1.7.2011
Změny:*A1 2.07

ČSN EN 12405-1
Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 1: Přepočítávání objemu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257865
Účinnost od:1.5.2019
Platnost ukončena:1.5.2022

ČSN EN 12405-3
Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 3: Průtokový počítač
Třídicí znak:257865
Účinnost od:1.7.2016

ČSN EN 12405-1+A2
Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 1: Přepočítávání objemu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257865
Účinnost od:1.7.2011
Platnost ukončena:1.5.2019

ČSN EN 17526
Plynoměry - Termální hmotnostní průtokoměry plynu
Třídicí znak:257866
Účinnost od:1.7.2022

 
 
Reklama