Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14154-3
Vodoměry - Část 3: Zkušební metody a zařízení

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water meters - Part 3: Test methods and equipment
Třídicí znak:257811
Schválena:14.10.2005
Vydána:1.11.2005
Účinnost od:1.12.2005
Platnost ukončena:1.11.2007
Počet stran:72
Orientační cena:588 Kč
Zapracované dokumenty:EN 14154-3:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1325 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama