Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12261
Plynoměry - Turbínové plynoměry

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Gas meters - Turbine gas meters
Třídicí znak:257863
Schválena:8.8.2018
Vydána:1.10.2018
Účinnost od:1.11.2018
Platnost ukončena:1.6.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:64
Orientační cena:532 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1498 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama