Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14154-3+A1
Vodoměry - Část 3: Zkušební metody a zařízení

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water meters - Part 3: Test methods and equipment
Třídicí znak:257811
Schválena:24.9.2007
Vydána:1.10.2007
Účinnost od:1.11.2007
Platnost ukončena:1.1.2012
Počet stran:80
Orientační cena:588 Kč
Zapracované dokumenty:EN 14154-3:2005, EN 14154-3+A1:2007
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2741 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama