Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12405-2
Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 2: Přeměna energie

previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Gas meters - Conversion devices - Part 2: Energy conversion
Třídicí znak:257700
Schválena:19.12.2012
Vydána:1.2.2013
Účinnost od:1.3.2013
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:80
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:849 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama