Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:25 77 Měření průtoku kapalin a plynů v uzavřených profilech


bylo nalezeno 15 norem

ČSN EN 12405-2
Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 2: Přeměna energie
Třídicí znak:257700
Účinnost od:1.3.2013

ČSN EN 16314
Plynoměry - Dodatečné funkce
Třídicí znak:257703
Účinnost od:1.3.2014

ČSN ISO 5168
Měření průtoku tekutin - Postupy pro vyhodnocení nejistot
Třídicí znak:257705
Účinnost od:1.11.2006

ČSN EN ISO 5167-1
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 1: Obecné principy a požadavky
Třídicí znak:257710
Účinnost od:1.12.2003

ČSN EN ISO 5167-2
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 2: Clony
Třídicí znak:257710
Účinnost od:1.12.2003

ČSN EN ISO 5167-3
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 3: Dýzy a Venturiho dýzy
Třídicí znak:257710
Účinnost od:1.4.2021

ČSN EN ISO 5167-3
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 3: Dýzy a Venturiho dýzy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257710
Účinnost od:1.12.2003
Platnost ukončena:1.4.2021

ČSN EN ISO 5167-4
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 4: Venturiho trubice
Třídicí znak:257710
Účinnost od:1.12.2003
Opravy:UR 12.03

ČSN EN ISO 5167-5
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 5: Kuželové průtokoměry
Třídicí znak:257710
Účinnost od:1.11.2016

ČSN EN ISO 5167-6
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 6: Klínové průtokoměry
Třídicí znak:257710
Účinnost od:1.5.2020

ČSN EN ISO 9300
Měření průtoku plynu Venturiho dýzami s kritickým prouděním
Třídicí znak:257713
Účinnost od:1.6.2006

ČSN EN ISO 9300
Měření průtoku plynu Venturiho dýzami s kritickým prouděním
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257713
Účinnost od:1.4.2006
Platnost ukončena:1.6.2006

ČSN ISO 3354
Měření průtoku čisté vody v uzavřených potrubích. Metoda měření rychlostního pole pomocí vodoměrných vrtulí při pravidelném proudění plným profilem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:257721
Účinnost od:1.1.1994
Platnost ukončena:1.8.2009

ČSN ISO 3966
Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech - Metoda měření rychlostního pole pomocí Prandtlových trubic
Třídicí znak:257722
Účinnost od:1.12.2014

ČSN EN ISO 20456
Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech - Pokyn pro použití indukčních průtokoměrů pro vodivé kapaliny
Třídicí znak:257740
Účinnost od:1.5.2020

 
 
Reklama