Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12405-1+A2
Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 1: Přepočítávání objemu

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Gas meters - Conversion devices - Part 1: Volume conversion
Třídicí znak:257865
Schválena:17.5.2011
Vydána:1.6.2011
Účinnost od:1.7.2011
Platnost ukončena:1.5.2019
Počet stran:94
Orientační cena:728 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:613 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama