Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 4064-3
Vodoměry pro studenou pitnou vodu a teplou vodu - Část 3: Formát zkušební zprávy

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water meters for cold potable water and hot water - Part 3: Test report format
Třídicí znak:257811
Schválena:26.8.2015
Vydána:1.9.2015
Účinnost od:1.10.2015
Počet stran:72
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:660 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama