Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Překonejme bariéry 2016

Pražská organizace vozíčkářů, z. s., Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, z. s. a Fakulta architektury ČVUT – Ústav nauky o budovách zvou zájemce 8. a 9. 11. do dvorany FA v Dejvicích na tradiční akci PŘEKONEJME BARIÉRY 2016.

Základní myšlenkou celého projektu je ukázat, že navrhování staveb a prostředí přirozeně vstřícných ke všem skupinám uživatelů má být v architektuře a designu samozřejmostí.

Projektant si především musí být vědom skutečnosti, že bezbariérově přístupná architektura vzniká pro potřeby velmi široké cílové skupiny, která zasahuje podstatnou část populace, a s tématem je tedy třeba pracovat už od prvotní myšlenky. Zcela chybnou koncepcí je implementování legislativních požadavků o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb do již hotového projektu uvádí článek k projektu.

Pozvánka na PŘEKONEJME BARIÉRY 2016

Porozumět problematice, vyzkoušet na vlastní kůži prostory i detaily stavby a možnost diskutovat

Cílem akce je budoucím architektům, designérům a technikům ukázat specifika pohybu osob s nejrůznějšími typy pohybového nebo zrakového omezení a současně potřebám těchto lidí co nejlépe porozumět. Na akci Překonejme bariéry jsou zváni zejména studenti středních průmyslových škol stavebních (obor pozemní stavby, dopravní stavby), vyšších uměleckých škol, vysokých škol technických a uměleckoprůmyslových (obor architektura, interiérová tvorba, pozemní stavby, dopravní stavby).
Studenti si na „překážkové dráze“ postavené z modelových místností (kabin WC, výtahů), chodeb a ramp budou moci vyzkoušet pohyb na různých typech ortopedických vozíků nebo se budou moci seznámit s problematikou zrakově postižených osob. Modelové prostředí akceptuje požadavky bezbariérové vyhlášky MMR č. 398/2009 Sb.

Přímo na místě bude možnost diskutovat nejrůznější otázky jak s lidmi na vozíku a nevidomými, tak i s odborníky na různé aspekty tvorby bezbariérového prostředí. Ve vědomostní soutěži týkající se znalostí bezbariérové vyhlášky a souvisejících poznatků mohou účastnící vyhrát drobné ceny.

Těšíme se na Vaši účast.

TZB-info nabídlo spolupráci na tomto projektu a jedním z výsledků je "cesta (ne)smyku" - vzorky různých podlahových krytin, kde si mohou zájemci vyzkoušet, jak se na nich vozíčkář cítí. Můžete si také přečíst na toto téma rozhovor na ESTAV.cz: Zeptali jsme se odborníka na protiskluzové podlahy. "Pokud je požadavek bezpečnostní protiskluzové podlahy, dovolím si smělé tvrzení – zapomeňme na dlažbu", říká Tomáš Pospíšil manažer marketingu a PR, ANVI TRADE s.r.o., stavební chemie a podlahové krytiny.

 
 
Reklama