Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

SSI Energy využívá pro energetický management nový dispečerský systém SSI-E

SSI Energy, dceřiná společnost SSI Group, aktuálně vyvinula vlastní systém pro řízení energetického managementu, SSI-E.

SSI Group na českém a slovenském trhu poskytuje služby integrovaného facility managementu pro více než 500 objektů, stále rozvíjí spektrum svých služeb včetně vývoje vlastních nástrojů. To jí umožňuje poskytovat kompletní a moderní služby od poradenství, přes energetický management, až po samotnou realizaci energeticky úsporných projektů.

V minulých týdnech jsme spustili do provozu vlastní systém řízení SSI-E. Ten je ústřední částí celé naší infrastruktury energetického managementu a zajišťuje službu pro komplexní dohled nad všemi provozovanými technologiemi. Tato cloudová služba zajišťuje jednotné, centralizované zpracování dat a jejich snadnou dostupnost jak pro lokální obsluhu či centrální dohled, tak případně manažerský přístup,“ říká Leoš Aldorf, generální ředitel SSI Energy a dodává: „Systém dokáže plnohodnotně nahradit lokální dispečink, a navíc doplňuje funkce pro pokročilé vyhodnocování dat, reporty a snadný přístup z mobilních zařízení pro různorodou škálu pracovníků. Díky plné otevřenosti je možno k SSI-E volně napojovat další systémy, které potřebují s provozními daty dále pracovat.

Systém SSI-E prezentuje výsledky uživateli přehledovými grafy historických údajů, ze kterých je možné analyzovat a vyhodnocovat efektivnost provozu jednotlivých zařízení, tzv. energetické dashboardy. Dále tento systém generuje pravidelné reporty, které jsou přizpůsobeny potřebám jednotlivých uživatelů a notifikace o důležitých událostech, hodnotách a stavech, které mají vliv na efektivnost provozu energetických zařízení.

Jak probíhá implementace systému u nových projektů?


V první fázi do systému instalujeme datové body ke sledování zařízení měření spotřeb a zařízení k dohledu nad parametry vnitřního prostředí. Následně lze po detailním posouzení součástí probíhajících prací připojovat další zařízení energetického hospodářství a takto postupně rozšiřujeme platformu energetického managementu provozovaných objektů. Pro podporu systému postupně vyvíjíme další nadstavby. Z hlediska energetického managementu je pro naši činnost zásadní modul SSI-E Analytics, který slouží k automatizované analýze měřených dat,“ prozrazuje Leoš Aldorf.

Data jsou v systému SSI-E dostupná všem oprávněným uživatelům a návazným systémům pro případné další zpracování, takže je po dohodě může sledovat i zákazník. Dispečerský systém SSI-E je nejčastěji provozován jako služba „Software as a service“. V rámci této služby jsou dostupná jak veškerá online měřená data, tak i historická data. Díky bohatým možnostem exportu dat v systému SSI-E je možné například kdykoliv zálohovat veškerá měřená data v čitelné podobě, případně mohou být data využívána dalšími energetickými experty v návazných projektech. Tím je zcela minimalizována závislost na jednom konkrétním technickém řešení.

Díky cloudovému řešení není omezen počet koncových uživatelů, kteří se systémem pracují. K systému lze přistupovat z jakéhokoliv PC či jiného chytrého zařízení jako třeba telefon nebo tablet. Postačí pouze připojení na internet a internetový prohlížeč. Každý uživatel je identifikován a pod uživatelským jménem a heslem vpuštěn pouze do části funkcí svého zájmu. V systému je možné vytvořit specializované obrazovky pro konkrétního zákazníka jak pro počítač, tak pro mobilní zařízení.

V rámci řádného energetického managementu nelze jednotlivé kroky provádět autonomně bez vztahu ke konkrétním budovám a zařízením. Spolupráce provozních složek je mnohdy nejdůležitějším momentem k dosažení cíle optimalizace. „Ve většině případů zajišťujeme v úvodu naší činnosti vlastní technický pasport předmětných budov a zařízení, eventuálně zpracováváme energetický audit, který upřesní a přiblíží možnosti řešení k realizaci budoucích úspor, jež jsou následně prezentovány na společných setkáních v intervalech a úrovni dle vzájemné dohody se všemi našimi klienty. Na základě poznání ze získaných dat je pak možné díky provozním zkušenostem klienta efektivněji řešit budoucí optimalizaci provozu s cílem dosáhnout maximálních úspor při dodržení požadovaného komfortu všech uživatelů v daných objektech,“ dodává Leoš Aldorf.


Special Service International, spol. s r.o.
logo Special Service International, spol. s r.o.

Jsme ryze českou rodinnou firmou. Vznikli jsme v roce 1990 jako jedna z prvních společností v oboru. Zajišťujeme komplexní služby IFM - bezpečnost, údržbu, energetiku a úklid nemovitostí.