Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Firmy poptávají kvalifikované stavaře. Zájem o ně má i polský Budimex

Kvalifikovaní stavební pracovníci jsou v Česku stále nedostatkovým zbožím. Za zkušené, avšak pracovní trh již postupně opouštějící projektanty či stavbyvedoucí v současné době z vysokých škol nepřichází početně dostatečná náhrada. Problémem je rovněž malý zájem o práci v tuzemsku ze strany zahraničních odborníků. Zlepšení situace by v budoucnu mohlo přinést snížení počtu firem působících v oboru nebo aktuálně se zvyšující počty vysokoškolských studentů.

S nedostatkem pracovní síly se stavební sektor potýká již dlouhodobě. Podle dat Českého statistického úřadu se počet zaměstnanců v tomto odvětví snížil mezi roky 2010 až 2020 hned o 60 tisíc. Podle Kvartální analýzy českého stavebnictví ze začátku loňského roku je pro téměř 92 procent dotázaných tuzemských společností z oboru složité získávat do svých řad nové pracovníky, více než polovina je přitom velmi nutně potřebuje. Studie společnosti Boston Consulting Group nazvaná Budoucnost českého pracovního trhu zároveň predikuje, že minimálně do roku 2030 nelze hlavně v případě počtu kvalifikovaných pracovníků očekávat výraznější nárůst.

O kvalifikované pracovníky se firmy přetahují

Právě o kvalifikované stavaře se zkušenostmi se podniky aktuálně perou nejvýrazněji. Podle údajů náborové platformy Alfréd Jobs patřila v loňském roce pracovní místa ve stavebnictví k těm nejčastěji nabízeným. Odpovídaly tomu i nástupní platy, které uchazečům potenciální zaměstnavatelé nabízejí. „Vysoká poptávka po pracovnících ve stavebnictví se projevovala napříč regiony, zejména pak na Vysočině a v Pardubickém kraji. Kvalifikovaní uchazeči si mohli z nabídek vybírat. Zaměstnavatelé se snaží naklonit si je nadprůměrnými platy, proto se v řadě případů vyplatí za prací přestěhovat,“ komentuje Petra Turzová z Alfréd Jobs.

Stavebnictví aktuálně není v České republice, ale ani v Polsku vnímáno, jako populární a moderní obor. Pracovníci ve stavebnictví stárnou, často jsou v oboru desítky let a mnohdy po celou tu dobu působí u jedné firmy. Z vysokých škol za ně prozatím nepřichází dostatečná náhrada,“ popisuje Michał Wrzosek, tiskový mluvčí polské stavební společnosti Budimex.

Právě Budimex, který přednedávnem přišel na český trh, momentálně novou kvalifikovanou sílu hledá. „Zájem máme především o hlavní i úsekové stavbyvedoucí silničních a železničních projektů a o rozpočtáře staveb. Rádi bychom v Česku vytvářeli mezinárodní pracovní týmy. Myslíme, že kombinace našich zkušeností s velkými zahraničními zakázkami a expertizy tuzemských odborníků znajících specifika místního prostředí pro nás bude tím správným mixem a konkurenční výhodou,“ dodává Michał Wrzosek.

V Polsku dnes zaměstnává největší místní stavební firma přes šest tisíc lidí. „V Česku zatím naše řady doplňujeme postupně. Do budoucna zde však Budimex má velké plány. Kromě nadstandardních podmínek u nás budoucí zaměstnanci získají i možnost podílet se na těch nejvýznamnějších zakázkách v tuzemsku a být součástí stabilní společnosti se zkušenostmi z řady evropských trhů,“ doplňuje Michał Wrzosek.


Počty studentů mírně narůstají

Určitou naději v z pohledu zlepšení situace na trhu práce v příštích obdobích dávají i mírně se zvyšující počty uchazečů o stavební obory na vysokých školách. „Fakulta stavební nabízí pro nové uchazeče dva studijní programy, a to Architekturu a Stavební inženýrství. U obou v posledních letech zaznamenáváme vyšší počty přihlášek. Mezi lety 2021 a 2022 vzrost počet uchazečů o studium o 16 procent,“ potvrzuje Petra Halíková, tisková mluvčí Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava.

Podle Halíkové nemohla v minulosti univerzita ani v případě demograficky slabších ročníků slevit z vysokých nároků, jimiž se obecně vysokoškolské stavební obory vyznačují. Klíčové jsou pak podle ní pro mladé začínající stavaře hlavně zkušenosti z praxe, které získávají již v průběhu studia.

V Polsku máme spolupráci s vysokými i středními školami nastavenou na výborné úrovni. Praxi u nás nacházejí každoročně stovky studentů, ze kterých se později často stávají důležití pracovníci naší společnosti. Podobnou kooperaci plánujeme v budoucnu nastartovat i v českém prostředí,“ uzavírá Wrzosek.


Budimex
logo Budimex

Budimex je největší polská stavební firma s historií od roku 1968. Zaměřuje se na stavební a developerský trh. Skupina Budimex S.A. zahrnuje šest společností působících v různých sektorech infrastruktury: silnice, železnice, letiště; stavebnictví, ...