Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Výhody cloudového CAFM systému pro správu, údržbu majetku a facility management SW KLID

Klíčovou výhodou SW KLID je možnost využití aplikace jak pro vlastníky a správce majetku, tak pro poskytovatele služeb (facility dodavatele, servisní a revizní firmy). Tyto světy propojujeme pod jednou platformou naší cloudové softwarové služby.

Pro vlastníky a správce majetku SW KLID nabízí:

 • Výrazné zlepšení řízení rizik a dodržování předpisů
 • Správu majetku jedním klikem a to odkudkoliv, nezávisle na čase a místě
 • Propojení dvou světů – vlastníků majetku a jejich dodavatelů
 • Otevření dveří do automatizace, digitalizace a průmyslu 4.0
 • Upozornění na naplánovanou údržbu a nové servisní požadavky
 • Zachování kontinuity při odchodu klíčových zaměstnanců
 • Krytí při pojistných událostech
 • Optimalizaci energetické náročnosti provozu
 • Řízení bezpečnosti externích návštěv
 • Bezkontaktní měření teplot

Pro poskytovatele služeb SW KLID nabízí:

 • Efektivní systém plánování a evidence činností pro vás a vaše zákazníky
 • Sdílení procesů, evidence a dokumentů se zaměstnanci a zákazníky
 • Řízení operativních požadavků na údržbu a servis s klienty
 • Přehled vašich klientů a činností na jednom místě
 • Jednoduchá nahrávání revizních zpráv včetně možnosti sdílení
 • Pasportizaci spravovaného majetku vašich zákazníků
 • Monitorování, řízení a kontrolu dodavatelů
 • Možnost evidence odkudkoli a kdykoli
 • Zvyšování hodnoty firmy
 • Potenciál získání nových klientů

Mezi další výhody a funkcionality patří

Dostupnost a flexibilita. Do SW se připojí odkudkoliv, v jakoukoliv dobu a mohou program uživatelé snadno využívat z libovolného zařízení a z jakéhokoliv místa, kde je dostupné internetové připojení. Odpovědní pracovníci nejsou vázáni na „jeden“ počítač, kde je SW nainstalován. Navíc mohou využít dnes již zcela běžná zařízení typu tablet, chytrý telefon a podobně a nejsou tak vázaní pouze na počítače. Pro přístup do programu, poskytovaném na cloudu, může uživatel jednoduše využít zařízení pracující na různých platformách, ať je jedná o Windows, Apple, Linux nebo i mobilních platformy jako jsou iOS či Android. Základem je kvalitní internetový prohlížeč a služba je plně dostupná. SW je tedy dostupný odpovědným zaměstnancům okamžitě v čase, v tu chvíli kdy potřebují provést záznam.

Využití aplikace SW KLID v telefonu nebo tabletu. Mnoho funkcionalit SW je připravováno na jednoduché evidování v aplikaci na telefon nebo tablet.

Centralizace dat a kontrolní systém z jednoho místa. Nejvíce se toto uplatní tam, kde se řídí provozovny umístěné v rozsáhlejším území, a to ihned v čase. Okamžitý přehled a kontrolní mechanismus z jednoho centrálního místa, zajištěný třeba pohledem do mobilního telefonu, je jednou z nejdůležitějších výhod SaaS aplikací. To že si vrcholově odpovědný zaměstnanec může jedním kliknutím do mobilního telefonu zkontrolovat například zajištění všech povinných revizí na provozovně, umístěné na druhé straně republiky, je jednoznačným přínosem.

Možnost využití help desku – požadavkového systému odkudkoliv. Zaměstnanec vystavující požadavek na údržbu a úklid nemusí mít přístup do aplikace, stačí mu přístup na internet. V rámci požadavkového systému cloudový systém využívá mobilní aplikaci kde s vazbou na značení prvků QR kódy je tak zadání požadavku otázkou několika sekund viz následující bod..


Mobilní aplikace KLID slouží k rychlému řešení závad v provozu. Minimalizuje chyby v přenosu informací na osoby pracující na jejich odstranění. Telefonem se načte QR kód dané místnosti, kde jsou již předdefinované možné závady. Vybere se daná závada a jedním kliknutím se odešle na odpovědnou osobu. Ještě před tím je vidět, zda už závadu někdo nenahlásil dříve. Pokud ne, během deseti sekund jste schopni přímo z „terénu“ nahlásit závadu. Odstranění závady je následně její řešitel schopen zaevidovat zase přímo na místě. Aplikace minimalizuje chyby v přenosu informací. Hlášení jsou doručována přímo na odpovědné osoby za danou fázi procesu. Klíčové úspory tak mobilní aplikace KLID přináší v efektivitě a úspoře času.

Energetický management a dálkové odečty. Díky cloudovému řešení můžete sledovat on line stavy energetické spotřeby odkudkoliv a to okamžitě. Příkladem okamžitá informace o úniku vody nad rámec standartních limitů je z pohledů možných nákladů obrovským pomocníkem. Výrazným přínosem je také eliminace sběru dat tzv „obchůzkou“. Opadá tak časově náročné opisování stavu daného měřidla s nutností osobní návštěvy místa, kde je měřící zařízení umístěno. Dálkové odečty nelze spustit bez využití cloudového řešení tak, aby celkové řešení bylo finančně dostupné.

Bezkontaktní měření teplot – Claudové řešení umožňuje zaznamenat do modulu Bezkontaktní měření teplot kompletní historii jednotlivých měření a to na všech místech, kde je FACE SCAN nebo termokamery umístěny. FACE SCAN a termokamery nejen že spustí alarm při zjištění teploty návštěvníka, dalším výrazným přínosem je i zpětná možnost statistických vyhodnocení neb případných kontrol. Významným přínosem je plánované využití pořízeného HW pro bezkontaktní identifikaci osob v rámci následného napojení na docházkové systémy.

Bezpečnost externích osob na jednom místě – díky on line evidenci přítomných externích osob na pracovišti, jejich příchodů, odchodů a školení BOZP je splnění této legislativní povinnosti hračka.

Okamžité servis a správa včetně neustálých aktualizací. Se je spravován a aktualizován v podstatě neustále, bez nutnosti zásahu IT specialistů klienta.

Možnost rychle měnit využívanou kapacitu služby. Spuštění a testování poskytované aplikace na správu majetku může být provedeno za velice nízkých nákladů a až po dostatečné době testování reálného využití SW v praxi lze postupně kapacitu navyšovat. Také správa dat souvisejících s majetkem společnosti může například při významném rozšíření provozu znamenat výrazné zvýšení potřeby kapacity jak na uživatele, tak na data. V základu u cloudových služeb nebývá problémem platit za aktuálně využívané služby a pouze při významnějším navýšení dochází k přechodu na vyšší licence.

Eliminování potřeb instalace a provozu aplikace na vlastních infrastrukturách. Není třeba pořizovat potřebné výpočetní technologie, na kterých se zakoupený SW instaluje a následně provozuje, jako jsou servery atd. Hlavní náklady spojené s SaaS pro správu majetku jsou licence na pořízení software a výdaje za internetové připojení. Snižují se tím také náklady na údržbu HW a SW a snižují se tím i náklady na lidské zdroje – specialisty z ICT oddělení. O HW a SW se primárně stará poskytovatel cloudového softwarového řešení. U cloudu tedy odpadá veškerá potřebná péče o servery a část infrastruktury, na kterých by byl SW nainstalován.

Nízký náklad – díky nastavenému systému pravidelného placení služby SW KLID (měsíčně nebo půlročně) neznamená pořízení SW KLID významný jednorázový výdaj. Náklady na provoz jsou rozložené v čase a podle toho, jak je SW využíván.

Veškeré dostupné funkcionality a popis SW KLID je k dispozici na easyfm.cz.

 
 
Reklama