Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Evidence tržeb od května i pro řemeslníky

Téma budeme probírat i na semináři na Aquathermu 5. 3. 2020, vstup je zdarma. Nové požadavky se vztahují na řemeslníky, kteří přijímají platby v hotovosti, směnkou, šekem nebo jiným obdobným způsobem.


© Adobe Stock

Aktuálně téma EET i na Aquathermu Praha 2020:


KONFERENCE VODA, VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ

Čtvrtek 5. 3. 2020, vstupní hala 2 - přednáškový sál, 10.30 – 16.00 hod.,
vstup zdarma na základě registrace
pořadatel: Cech topenářů a instalatérů ČR

15.00 - 16.00 BLOK IV: GDPR A EET PRO ŘEMESLNÍKY

  • Ing. Tomáš Weiss - EET přede dveřmi – co se změní pro řemeslníky?
  • RNDr. Jiří Kopačka - Rok zkušeností s GDPR se zaměřením na firmy, které se zabývají montáží a servisem

celý program

Elektronická evidence tržeb, se kterou se již 3 roky setkáváme v obchodech a restauracích, se od 1. května 2020 v rámci své závěrečné fáze rozšíří na všechny zbývající oblasti podnikání. Tedy i na řemeslníky, pokud při svém podnikání přijímají platby v hotovosti, směnkou, šekem nebo jiným obdobným způsobem. Bezhotovostní platby, ať již kartou nebo převodem z účtu na účet, naopak povinné evidenci nepodléhají. Jsou totiž pro Finanční správu díky své elektronické stopě dobře dohledatelné již dnes.

Hlavním cílem elektronické evidence tržeb je nastavení férového podnikatelského prostředí, kde mají všichni stejné podmínky a ve kterém řádné plnění povinností neznamená konkurenční nevýhodu. Zkušenosti z téměř tří let provozu v prvních dvou vlnách dokládají, že se v zásadě není čeho obávat a že evidence tržeb nemusí představovat žádnou překážku v poctivém podnikání.

Proč rozšíření na řemeslníky?

Elektronická evidence tržeb byla od počátku koncipována jako plošné opatření, které se vztahuje na hotovostní tržby napříč celou ekonomikou. Podle Ministerstva financí může být systém efektivní a přispět k narovnání tržního prostředí pouze tehdy, pokud si budou podnikatelé ve svých povinnostech rovni. Výjimky tedy mají pouze systémovou povahu a zahrnují jen ty oblasti, ve kterých by evidence tržeb znemožňovala plynulý výkon podnikatelské činnosti, nebo kde existuje možnost správce daně získat relevantní data o tržbách z jiných zdrojů.

Co k tomu budete potřebovat?

Technické řešení vyžaduje zařízení, které dokáže elektronicky komunikovat přes internet (počítač, tablet, mobilní telefon, pokladna, pokladní systém) a připojení na internet v okamžiku přijetí platby. Je čistě na uvážení podnikatele, jaké pokladní zařízení a jaký pokladní software zvolí. Řemeslníci, kteří mají stálé provozovny, si mohou pořídit klasické stolní EET pokladny, které fungují v zásadě jako kalkulačka a kterých je na trhu na výběr velké množství. Za zvážení určitě stojí také možnost využít stávající počítač či notebook, v takovém případě by mělo stačit si do něj nainstalovat příslušný pokladní software.

Naopak řemeslníci poskytující svoje služby v terénu přímo u zákazníků budou pravděpodobně hledat mobilní řešení. To může být vyřešeno jak nejjednodušším způsobem za pomoci chytrého telefonu doplněného o kapesní tiskárnu a s využitím pokladní aplikace, z nichž některé jsou na internetu dostupné i zdarma, nebo přenosným pokladním zařízením, které pohodlně integruje veškeré softwarové a hardwarové požadavky do jednoho zařízení. Na trhu je řešení celá řada a některé přinášejí i zajímavé funkce navíc, třeba správu skladových zásob či tvorbu přehledných reportů a přehledů. Elektronické evidence tržeb tak lze využít k pozvednutí svého podnikání na vyšší úroveň.

Refundace počáteční investice

Stát navíc v souvislosti s EET nabízí jednorázovou slevu na dani ve výši až 5 000 Kč z titulu pořízení pokladního zařízení. Samozřejmostí je, že si pořízení pokladního zařízení mohou podnikatelé uplatnit jako daňově uznatelný náklad. Pokud půjde o podnikající fyzické osoby, které naplní podmínky zvláštního papírového režimu, mohou využít i tento typ evidování tržeb a náklady spojené s vybavením jim zcela odpadnou.

Registrace osobně nebo online

K napojení do systému elektronické evidence tržeb je potřeba získat autentizační údaje, a to buď osobně vyplněním formuláře na Finančním úřadu (autentizační údaje obdržíte na místě v obálce) nebo na portálu www.daneelektronicky.cz. Naleznete ho v sekci elektronická evidence tržeb – žádost o autentizační údaje do EET. Po odeslání žádosti vám přijdou autentizační údaje do vaší datové schránky. Získané autentizační údaje použijte pro přihlášení vašeho podniku na stejných stránkách v sekci elektronická evidence tržeb – správa údajů evidence tržeb. Podle jednoduchého návodu zde vygenerujete také certifikát, který následně vložíte do svého podkladního systému, aktivujete režim EET a můžete začít elektronicky evidovat.

Za každou tržbu účtenku

Od 1. května 2020 pak vždy nejpozději v okamžiku uskutečnění každé evidované tržby bude poplatník povinen zaslat datovou zprávou údaje o evidované tržbě správci daně (probíhá automatizovaně v rámci komunikace pokladního zařízení vybaveného vygenerovaným certifikátem), a také vystavit účtenku zákazníkovi. V případě využití mobilního řešení evidence tržeb si můžete pořídit například přenosnou bluetooth tiskárnu, kterou lze připojit k mobilnímu telefonu pro tisk účtenek. Tradiční pokladní řešení mají zpravidla tiskárnu již integrovanou.

Papírový režim pro nejmenší podnikatele

Při splnění zákonem stanovených podmínek přináší novela zákona o evidenci tržeb nejmenším podnikatelům možnost evidovat své tržby ve zvláštním papírovém režimu. Těmito podmínkami jsou nebýt plátce DPH, mít nejvýše dva zaměstnance a mít hotovostní příjmy do 600 tisíc korun ročně. Při aplikaci zvláštního režimu poplatník nemusí disponovat pokladním zařízením, tiskárnou ani stálým připojením k internetu. Evidenční povinnost v tomto případě není plněna elektronicky, ale v „papírové“ formě prostřednictvím bloku účtenek a oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu. Bloky účtenek dostanou poplatníci zdarma na Finančním úřadě.

Co když něco nebude fungovat?

Evidence tržeb je koncipována tak, aby byla schopna řešit veškeré možné situace a zároveň minimalizovala potencionální negativní dopady na činnost podnikatelů. V případě, že nepůjde odeslat datová zpráva s údaji o evidované tržbě elektronicky z důvodu krátkodobého výpadku spojení, může poplatník vydat účtenku bez fiskálního identifikačního kódu přiděleného systémem Finanční správy. Poplatník pak musí odeslat údaje o transakci správci daně bezprostředně po obnovení spojení, nejpozději do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby.

Také v případě poruchy pokladního zařízení může podnikatel samozřejmě ve své činnosti pokračovat, aniž by byl sankcionován. Musí však být následně schopen prokázat, že učinil vše pro to, aby mohl začít opět co nejdříve tržby evidovat. Po odstranění poruchy na pokladním zařízení poplatník zašle dodatečně údaje o přijatých platbách za období poruchy do systému Finanční správy.

Evidence tržeb je tedy poměrně variabilní a nabízí řešení pro místa bez signálu, možnost využít na pořízení elektronické poklady slevu na dani a pro menší podnikatele možnost zvláštního režimu, kde jsou náklady pro podnikatele opravdu zanedbatelné. Veškeré další informace, které byste potřebovali o evidenci tržeb vědět, najdete na www.etrzby.cz.

 
 
Reklama