Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

TZB-info zve na konferenci Energetická náročnost budov – 1.12.2022

6. ročník odborné konference portálu TZB-info Energetická náročnost budov se uskuteční ve čtvrtek 1. prosince na tradičním místě v Kongresovém sále Masarykovy koleje ČVUT v Praze.

Konference portálu TZB-info Energetická náročnost budov
Foto z předchozích ročníků konference Energetická náročnost budov. Zdroj: redakce TZB-info

V závěru roku 2022 považujeme za nezbytné prodiskutovat nová pravidla na zpracování PENB od ledna 2023. Zachováme tak tradici, že se konference koná se spuštěním nových požadavků a za účasti odborníků, kteří se na nové legislativě podíleli a v diskusi mohou reagovat na dotazy z praxe.

Přečtěte si také Přihlaste se na konferenci Energetická náročnost budov 2022 Hodnocení ENB na základě hodinových dat, příklady úsporných opatření
 • Konference je zařazena do projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT s bodovým ohodnocením 1 bod a ČKA s bodovým ohodnocením 2 body.
 • Konference je zařazena do vzdělávacích akcí průběžného vzdělávání energetických specialistů ENEX. Přidělený počet kreditů: 2. Přidělené číslo vzdělávací akce: 301.

Cílem konference je diskuse ke každodenní praxi energetického specialisty v procesu jednání s investory a zpracovateli projektové dokumentace. Posouzení energetické náročnosti budovy je dnes poměrně složitý výpočtový postup a efektivní a konstruktivní spolupráce pracovního týmu zpracovávající projektovou dokumentaci v různých stupních dle stavební legislativy je velmi důležitá. Jde nám o vysvětlení principů hodnocení, kriteriálních požadavků, členění budovy, typického užívání a konečné klasifikace budovy. Údaj klasifikační třídy primární energie z neobnovitelných zdrojů není v současné době dostatečně komunikován a vysvětlen. Považujeme za nutné tuto situaci změnit a podílet se na dostatečné osvětě.

1.12.2022, od 8:30 do 15:30 h., Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6

Hlavní témata:
 • Dopolední blok – výpočty, SW, PENB
 • Kriteriální požadavky na novou výstavbu v režimu hodinových dat
 • Nová legislativa
 • Podmínky financování jako nástroj udržitelnosti
 • Odpolední blok – praxe, audity, praktické výstupy
 • Energetický management
 • OZE u multifunkčních a kancelářských budov
 • Využití odpadního tepla
 • TČ pro vytápění, chlazení a teplou vodu
 • Regulace a dálková správa

Cílová skupina je projektant, architekt, energetický specialista a auditor, technik, státní správa povolování staveb.

Více informací o konferenci a registrace

Na Vaši účast se těší tým portálu TZB-info.