Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jak se nejlépe pojistit při podnikání

Provozování vlastního podnikání může zahrnovat nemalá rizika. Každý podnikatel by měl být připraven na různá nebezpečí spojená nejen s typem podnikání, ale také s náhodnými událostmi. Rozhodně je vhodné přemýšlet o pojištění, které přiměřeně ochrání majetkovou a finanční likviditu podnikatele.

Co by si měl podnikatel pojistit?

Když podnikáte, je vhodné si také sjednat pojištění odpovědnosti podnikatele. Pojištění odpovědnosti za škodu chrání podnikatele před výdaji na krytí škod způsobených třetím osobám. Proto je důležité řádně přizpůsobit rozsah pojištění konkrétní povaze vašeho podnikání. V případě, že sedíte v dozorčí radě nebo jste vedoucím zaměstnanců, můžete si sjednat i pojištění manažerů.

Jak ochránit váš majetek?

Pojišťovny stále více rozšiřují svoji nabídku speciálních druhů pojištění. Díky nim si podnikatel může zakoupit pojistku, která bude společnost chránit před škodami, které mohou v daném odvětví nastat. Pojistit si lze zásoby zboží, cennosti, velké stroje i letadla, ale i převážený náklad, nejrůznější vypůjčené předměty, které máte v užívání.

Pojištění přerušení provozu

Nikdy nevíte, kdy může dojít k nečekanému přerušení provozu, proto je vhodné včas uzavřít pojištění přerušení provozu. V případě přerušení pak můžete získat úhradu ušlého zisku, pravidelných nákladů i vícenákladů spojených s provozem.
Před podpisem pojistné smlouvy si řádně přečtěte pojistné podmínky. Všeobecné pojistné podmínky obsahují zejména informace o výlukách, tedy situacích, kdy pojišťovna nevyplácí náhradu škody. Katalog výluk určuje pojistitel, proto se může u jednotlivých pojišťoven lišit. Nejčastěji se však jedná o škody způsobené stávkami, nepokoji, činnostmi v oblasti jaderné energie nebo úmyslným trestným jednáním podnikatele nebo jeho zaměstnanců.

Pojištění pro podnikatele můžete sjednat např. na srovnávacím webu pojištění.

 
 
Reklama