Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Správa bytového domu v době koronaviru

Je nutné desinfikovat výtahy? Je možné uspořádat členskou schůzi? Je nutná dezinfekce společných prostor?

Správa bytového domu v době koronaviru, ilustrační obrázek, foto redakce
Správa bytového domu v době koronaviru, ilustrační obrázek, foto redakce

Stát v této souvislosti nechává odpovědnost na jednotlivcích, a neukládá povinnost, ani doporučení k dezinfekci společných prostor – a to ani v případě, že u některého z obyvatelů byla nákaza prokázána. Navíc informace ohledně nakažených osob, ani osob v karanténě, nejsou nikomu přístupné, a to ani správci domu, sousedovi nakaženého či starostům jednotlivých obcí.

Jednotlivé domy tak samy musí uvážit, jak se k této situaci postaví. Řešením může být zajistit dezinfekci nad rámec plánované údržby domu, například koupí dezinfekčních prostředků.
O tomto rozhodnutí a přijatých opatření nad rámec schváleného rozpočtu je vhodné alespoň dodatečně informovat členy bytového družstva nebo vlastníky.

Opatření se týkají také revizí. Pokud v domě nebyla provedena z důvodu nouzového stavu (zákazu vycházení/karantény) revize, pak se jedná o zásah „vyšší moci“ a z toho důvodu by po dobu trvání mimořádných opatření neměly být ze strany příslušných orgánů a institucí ukládány pokuty. I Státní úřad inspekce práce potvrdil na svých internetových stránkách, že bude zohledňovat nemožnost provedení revizí v konkrétních případech (nikoli plošně) při svém rozhodování.
Zajišťování revizí a kontrol u vyhrazených technických zařízení v době nouzového stavu

Vzhledem k přijatým opatření není možné od 16. března konat shromáždění delegátů, vlastníků, členské schůze ani schůze samospráv. Řešení přináší nový zákon, který umožní korespondenční hlasování nebo hlasování pomocí technických prostředků.

Více informací ke správě bytového domu v době koronaviru

 
 
Reklama