Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Rychlá výstavba obchodních center ustupuje

V ČR se staví 1 % z celkového objemu maloobchodních ploch nákupních center. V regionech ČR je 174 m2 maloobchodních ploch na 1 000 obyvatel.

Sádrokartonové konstrukce Knauf jsou součástí obchodního centra v Kladně, zdroj Knauf a článek TZB-info
Sádrokartonové konstrukce Knauf jsou součástí obchodního centra v Kladně, zdroj Knauf a článek TZB-info

Kupní síla obyvatelstva v regionu CEE umožňuje budovat hustou síť obchodů

Středoevropané stále nakupují, a i nadále budou většinu svých nákupů realizovat v kamenných obchodech. Český regionální trh je už několik let stabilizovaný s minimálními novými retailovými plochami, nebo se ve výjimečných případech jedná o rozšíření už existujících center. Do budoucna trend téměř nulové výstavby bude pokračovat.

Nabídka center je stabilizovaná a centra procházejí modernizací

Přestože současnou hustotu 174 m2 maloobchodních ploch na 1 000 obyvatel v regionech ČR může někdo považovat za vysokou, u našich sousedů je ještě větší. V polských regionech se pohybuje na úrovni 216 m2 na 1 000 obyvatel a ve slovenských regionech 178 m2 na 1 000 obyvatel. Rychlá výstavba, která byla v prvních dvaceti letech po revoluci, ustupuje a trhy CEE jsou v současnosti vyzrálé.
Proto je výstavba v CEE limitovaná a v současné době se staví 4 % z celkového objemu nákupních ploch, tzn. 297 tisíc m2 v polských regionech a 38 tisíc m2 ve slovenských regionech.

„V českých regionech je aktuální výstavba ještě nižší, a to 1 % z celkového objemu maloobchodních ploch nákupních center. Velký potenciál pro rozšiřování nákupních galerií lze získat v pokračujícím remodelingu obchodních center, který je trendem současnosti. Především díky optimalizaci výměry hypermarketů (tzv. downsizing) je možné rozšiřovat nabídku center o další atraktivní nájemce a zavádět nové služby. Český zákazník disponuje ve srovnání s ostatními zeměmi CEE nejvyšší kupní silou ve výši 235 500 Kč ročně. Na Slovensku je to o necelých 30 000 Kč na osobu méně, tedy přibližně 208 000 Kč ročně, a v Polsku je to 181 700 Kč, “ říká Klára Bejblová, CEE Retail Research & Consultancy společnosti CBRE.

Rostou specializované maloobchody, služby a gastronomie

Přesto k největšímu meziročnímu nárůstu v rozsahu 4 až 8 % došlo u specializovaných maloobchodů a služeb (kadeřnictví, kosmetické salóny nebo cestovní kanceláře, parfumerie, knihkupectví, lékárna, hračky či optika). Významný růst zaznamenává také sektor gastronomie. V ČR u něj dokonce během posledních tří let došlo k 40% nárůstu obratů v poměru k maloobchodní ploše. Na rostoucí oblíbenost gastronomie velmi dobře reaguje stále se rozšiřující základna konceptů. Kromě lokálních maloobchodníků, kteří jsou pro tento sektor zásadní, je vidět zvyšující se zájem ze strany mezinárodních provozovatelů.

Tisková zpráva k unikátní studii Shopping Centre Index pro střední a východní Evropu

 
 
Reklama