Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Schodišťové sedačky Stannah

Jak stárneme, chození do schodů a ze schodů se může postupně stát obtížnější. Se schodišťovým výtahem Stannah budete však Vy či Vaši blízcí na schodech konečně zase v bezpečí.

Tento měsíc nepromeškejte naší 20% slevu. Vyžádejte si plánek schodiště zdarma!

Máte nárok na příspěvek?

Konání o přiznání peněžního příspěvku se začíná na základě písemné žádosti. Podkladem k rozhodnutí o příspěvku je komplexní posudek. Pokud se fyzická osoba podle lékařského posudku nepovažuje za osobu se ZTP, je lékařský posudek podkladem k rozhodnutí o peněžním příspěvku na kompenzaci.

Peněžní příspěvek se poskytuje:
  • pokud je osoba se ZTP odkázána podle komplexního posudku na schodišťový výtah;
  • pokud se schodišťový výtah neposkytuje ani nepůjčuje na základě veřejného zdravotního pojištění a není porovnatelný se zdvižným zařízením poskytovaným z veřejného zdravotního pojištění,
  • pokud osobě se ZTP není poskytována celoroční pobytová služba
  • pokud úřad práce, oddělení nepojistných sociálních dávek vydá právoplatné rozhodnutí o poskytnutí příspěvku.

Získejte více informací na stránkách firmy Stannah.

 
 
Reklama