Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením

Zaměstnavatelé, kteří mají v pracovním poměru více než 25 zaměstnanců, nezaměstnávají OZP a ani neodebírají služby či výrobky, musí každoročně odvádět danou částku náhradního plnění.

Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením

Zaměstnavatelé, kteří mají v pracovním poměru více než 25 zaměstnanců, nezaměstnávají OZP a ani neodebírají služby či výrobky, musí každoročně odvádět danou částku náhradního plnění do 15. 2. daného roku. Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ukládá v § 81 povinnost zaměstnavatelům, kteří mají v pracovním poměru více než 25 zaměstnanců, zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Povinný podíl těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců činí 4 %.

Zaměstnavatelé mohou povinnost zaměstnávat osoby zdravotně postižené několika způsoby:
  • zaměstnání v pracovněprávním poměru
  • odebírání služeb či výrobků
  • odvod peněz do státního rozpočtu
  • kombinací uvedených způsobů

Nutné je stanovit si, kolik by měl zaměstnavatel zaměstnat. Při výpočtu se počítá s přepočteným ročním počtem zaměstnanců.

Odebírání služeb nebo výrobků v rámci náhradního plnění
Pokud zaměstnáváte více než 25 zaměstnanců, není zde pravidlo, že vždy musíte zaměstnávat povinné procento osob se zdravotním postižením. Někteří zaměstnavatelé nechtějí, nebo nemohou vytvořit pracovní pozici, na které by mohli zaměstnat osobu se zdravotním postižením.

Zaměstnavatelé a OSVČ mohou poskytnout své služby a výrobky max. do 36násobku průměrné mzdy v národním hospodářství z předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením, zaměstnaného v předchozím kalendářním roce.

D.I. SEVEN, a.s.
logo D.I. SEVEN, a.s.

Bezpečnostní agentura D.I.SEVEN, a.s. se již od roku 1995 zabývá službami v bezpečnostní a úklidové sféře. Bezpečnostní služby a úklidové práce poskytujeme našim klientům ve všech oblastech České republiky. Firmám i státní správě mimo jiné poskytujeme ...

 
 
Reklama