Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Stavební dělníky ohrožuje nebezpečný azbest a nedostatečné pracovní vybavení proti plicním chorobám

Choroby dýchacího ústrojí patří v Česku do čtveřice nejčastějších nemocí z povolání, jak ukazují statistiky Státního zdravotního ústavu. Lidem hrozí astma a nejrůznější druhy plicního onemocnění, někdy i s trvalými následky. K nejohroženějším zaměstnancům patří lidé ve stavebnictví, kteří přicházejí do kontaktu s rizikovými látkami – například s azbestem.

Ohrožení jsou i pracovníci, kteří pracují s lepidly s vysokým obsahem škodlivých izokyanátů, barvivy nebo rozpouštědly. Ke vzniku nemocí, zejména ve stavebnictví, přispívá podle odborníků i příliš volná legislativa, která nechrání zaměstnance dostatečným způsobem.

Rakovina plic z azbestových materiálů ve stavebnictví

Alena Komolá z inspekční a certifikační společnosti Bureau Veritas upozorňuje na nebezpečný azbest, například při demontáži a likvidaci azbestových materiálů. „Azbestová vlákna vnikají do organismu dýchacími cestami a usazují se v plicních sklípcích, kde zůstávají a mohou i po relativně dlouhé době způsobit podráždění. Mezi nejzávažnější formy způsobených nemocí patří rakovina plic,“ varuje expertka a školitelka bezpečnosti práce. Další potíž je podle ní v nedostatečném zajištění bezpečnosti pracovníků na stavbách. „Legislativa ponechává velký prostor stavebním firmám k osobnímu výkladu. Pak můžeme vidět případy, kde se nepoužívají dostatečné nebo vhodné ochranné pracovní prostředky a zaměstnanci nechápou, jaká jim hrozí rizika.“

Bezpečnostní audit jako preventivní opatření proti nemocem z povolání

O nutnosti správného ochranného vybavení je přesvědčený i odborník na ochranu dýchacích cest Martin Netopil ze společnosti Ardon Safety, která se zabývá snižováním pracovní úrazovosti a nemocí z povolání. Zvyklosti firem jsou ale často jinačí, jak ukazuje praxe.

„V prvé řadě firmy dávají svým zaměstnancům nevhodné ochranné prostředky. Například v situaci, kdy je nutné použít účinnou polomasku nebo plnou masku, mají zaměstnanci na tváři obyčejný respirátor, který neumí chránit před dlouhodobou koncentrací škodlivých látek, jak plyne z výsledků našich bezpečnostních auditů. Firmy se tak chovají buď z neznalosti jiných způsobů ochrany, nebo kvůli tomu, že bezpečnostní technik špatně definuje profesní rizika na pracovišti.“

Nové technologie pro ochranu zaměstnanců v nebezpečném prostředí

Společnost Sezako se zabývá čištěním a monitorováním kanalizačního potrubí. Její zaměstnanci pracují v uzavřených prostorech a horkém prostředí, kde hrozí riziko výbuchu. Po analýze rizik a prověrce dosavadního vybavení se firma rozhodla pro změnu v systému bezpečnosti práce. „Přestali jsme být spokojení s ochrannou výbavou. Uvědomili jsme si, že doba pokročila a na trhu jsou k dostání mnohem lepší a technologicky pokročilé filtroventilační jednotky s dýchacími maskami, které lépe chrání proti částicím, nebezpečným plynům i jejich kombinacím. Nakonec se ukázalo, že bezpečnostní audity mají něco do sebe. Vyhnuli jsme se váhavému přešlapování a nejistotě, jestli si z nabídky na trhu opravdu vybíráme první ligu, pokud jde o bezpečnostní řešení pro naše lidi. Audit nám usnadnil orientaci a ukázal nejlepší možnosti v poměru cena a výkon,“ uzavírá Leona Pírková z technického oddělení společnosti Sezako.

ardonsafety
 
 
Reklama