Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Novela zákona o odpadech - konzultační seminář

Datum: 27.11.2018 1:23  |  Organizace: Asociace odborných velkoobchodů a výrobců TZB  |  Firemní zpráva

Konzultační seminář věnovaný novele zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., účinné od 1. 1. 2019 – WEEE - 11.12.2018 v Praze.

Asociace odborných velkoobchodů a výrobců TZB
Durďákova 5
61300 Brno

tel.:730 189 000
e-mail:
web:www.aovv-tzb.cz

Konzultační seminář
věnovaný novele zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., účinné od 1. 1. 2019 – WEEE

11. 12. 2018, Začátek 10 h – konec 13 hod.

  • Místo: Zasedací místnost firmy Stiebel Eltron spol. s r.o., K Hájům 946, Praha 5
  • Přihlášky: uzávěrka je do 30.11. 2018. Maximální počet osob 40. Závazná přihláška
  • Vložné 380,- Kč vč. DPH. V ceně vložného je občerstvení a seminář.

Na základě mnoha požadavků členů AOVV pořádáme konzultační seminář týkající se výše uvedené novely zákona o odpadech, účinné od 1. 1. 2019. Seminář je určen prakticky všem z našeho oboru voda – topení. Na rozdíl od předchozí verze, se mění nejen vykazované kategorie výrobků, ale i seznam elektrozařízení pro profesionální a průmyslové použití. Velkoobchody a firmy mají v tomto tématu spoustu nejasností. Nejsou na dopad tohoto zákona do praxe připraveny.
Rozhodli jsme se proto požádat o přednášku a konzultaci vedoucího oddělení zpětného odběru ministerstva životního prostředí, Ing. Mgr. Ladislava Trylče a ministerského radu Mgr. Matěje Čermáka, který má agendu elekrozařízení na starosti.
Nový zákon obsahuje široké sankční postihy. Po konzultaci s jednotlivými členy AOVV považujeme novelu zákona za velmi důležitou. Proto pořádáme tento seminář, na kterém bude prostor pro položení Vašich konkrétních dotazů.

Program:
  • Přehled legislativy týkající se členů AOVV z novely zákona 185/2001 Sb.
  • Seznam výrobků, kterých se novela týká
  • Způsob přihlášení a provádění výkazů, výše poplatků
  • Kdo bude kontrolní orgán, jak bude dodržování zákona kontrolováno a jaké jsou sankce za nedodržení povinností
Kontaktní údaje:
sekretariát AOVV, Martina Sýsová, E: info@aovv-tzb.cz, T: +420 730 189 000
 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona TwitterTisk 


Související z oboru

Automatizovaná kontrola provozu TZB

11.4.2019 | Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění
Automatizovaná kontrola provozu TZB je moderní nástroj k analýze velkého množství dat ze zařízení TZB, který připravuje podklady pro rozhodování správce budovy, na jaké procesy se zaměřit, kde lze očekávat největší úspory.
diskuse: 1 příspěvek, 14.04.2019 20:13
© Fotolia.com

Soupis prací a informační modelování staveb (BIM)

10.4.2019 | Ing. Stanislav Vitásek, Skanska a.s., Fakulta stavební ČVUT
Jakým způsobem se dají data z BIM použít už dnes k tvorbě soupisu prací za pomoci navrhnutého schématu postupu? Co vše se musí stát, abychom zde dosáhli absolutní využitelnosti metody BIM?

Efektivní a bezpečné nákupy energií pro veřejnou a státní správu

9.4. 10:17   Konference se zkušenostmi z nákupů energií a praktické otázky nákupu energií v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) a zákona o komoditních burzách (ZKB). více >>>

Pracovní úraz: Letos náleží zaměstnancům větší odškodné

24.3. 1:09   Uznaný úraz či nemoc je nezbytným předpokladem pro čerpání náhrad za ztrátu výdělku. Za základ výpočtu se bere průměrný výdělek před vznikem škody. více >>>

Súbor bytových domov a jeho navrhovanie s využitím BIM procesov

18.3.2019 | Ing. Kamil Laco, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra betónových konštrukcií a mostov
BIM procesy priniesli do projekcie zlepšenú koordináciu medzi jednotlivými profesiami a v prípade profesie statiky uľahčenie prác pri vytváraní modelu nosnej konštrukcie. Odstránila sa duplicitná robota, kde museli byť tie isté konštrukčné prvky byť modelované dvoma kanceláriami, ako architektonickou, tak aj statickou. Naviac sú teraz tieto modely prepojené a zároveň koordinované. Celý proces si v tomto článku predstavíme na projekte nosnej konštrukcie súboru bytových domov so spoločným podzemným podlažím. Je navrhovaný na základe platných európskych noriem s využitím BIM procesov pri jeho návrhu aj výkresovej dokumentácie. Štvorica bytových domov je delená na 4 bloky (každý blok pre príslušný bytový dom), delený na 4 dilatačné celky. Bloky A a B vytvárajú 1 spoločný celok, blok C a blok D osobitné celky a 1 podzemný blok prepája bloky C a D. Počas celej projekčnej fázy projektu pre stavebné povolenie bol 3D model nosnej konštrukcie prepojený s architektonickým modelom, čo zabezpečovalo koordináciu medzi architektonickou kanceláriou a projektantom statiky.

Témata 2019

CAD a BIM knihovny

Normy

Knihovna FM

Partneři - Facility management

Odborné semináře TZB-info

Odborné semináře - Správa a provoz nemovitostí, FM v praxi
Správa budov, úspory energií a správa technického zařízení od předních odborníků. Témata přizpůsobíme vašim potřebám. Školení vícedenní i na 1 den na vybrané téma. Máte dotazy nebo zájem o školení?
Přečtěte si reakce účastníků 5 denních seminářů 3+ 2 dny s certifikátem:
Podzim 2013: Praha 6 Petřiny
Únor 2014: Hotel Golf, Praha
Podzim 2014: Aquapalace Hotel Prague
Podzim 2015: Aquapalace Hotel Prague
Podzim 2016: Aquapalace Hotel Prague
Březen 2017: Aquapalace Hotel Prague
Říjen 2017: Aquapalace Hotel Prague
Říjen 2018: Aquapalace Hotel Prague


účastníci semináře FM

Spolupráce

Česká pobočka mezinárodní asociace Facility managementu (IFMA CZ) www.ifma.cz

Odborný garant

Petra Gütterová