Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Jednoduchý a účelný SW pro obce urbido

Obce spravují velké množství majetku. Informační management s využitím 3D modelu, může sehrát svoji roli ke snižování nákladů, pracnosti i času, ale třeba i transparentnosti, komunikaci apod.Webová aplikace urbido

Urbido je webovou aplikací, která pomáhá přehledně a jednoduše spravovat veškerý majetek obcím. Poskytuje komplexní databázi informací a dokumentů o každodenních činnostech. Do aplikace se můžete přihlásit téměř odkudkoliv dle přihlašovacích údajů jednotlivce a pravidel GDPR. Urbido je tu pro obce, které chtějí dělat své činnosti správy jednoduše a efektivně.

Pomocník při snižování nákladů, pracnosti i času, ale třeba i transparentnosti, komunikaci

"Cesta k 3D modelu v obcích je stále trochu během na dlouhou trať. Nicméně velká města již své 3D modely mají a myslím, že s nimi dokáží i efektivně pracovat a využívat je. U menších měst a obcí je to otázkou budoucnosti, ale ne tak vzdálenou. Takový je můj názor. Stejně jako u solitérních staveb mělo smysl přejít z 2D výkresů ke 3D modelu a informaci, tak podobný princip musí fungovat i v měřítku obcí. " říká Ing. Michal Faltejsek z Fakulta stavební, VŠB - TU Ostrava a jeden ze zakladatelů start upu smart urbido s.r.o. a pokračuje:
"Já se věnuji především facility managementu a tak model a informace sleduji z tohoto pohledu, a právě toto mi u obcí dává největší smysl. Obce mají na starost velké množství majetku, který musí spravovat. Informační modelování, nebo můžeme říci spíše informační management s využitím modelu, může sehrát svoji roli ke snižování nákladů, pracnosti i času, ale třeba i transparentnosti, komunikaci apod. Tak jako u solitérních staveb.
A pokud se jim poskytne kvalitní nástroj, jistě v něm dokáží sami efektivně pracovat a model spravovat. Nicméně druhým dechem bych dodal, a trochu jsem to již zmínil, že postupně člověk v této oblasti se pohybující zjišťuje, že ten 3D model není až tak důležitý. Důležité jsou informace a správné zacházení s nimi, trochu změny myšlení a ještě špetka ochoty přijímat nové věci, které okolo nás fungují. 3D informační model bude přirozenou následující součástí."

Urbido nabízí například:
  • komplexní pasport obecního majetku propojený na databázi ČÚZK a RÚIAN - stále aktuální data
  • procesy správy, údržby a provozu navazující na pasport
  • seznam revizí, kontrol a předpisů pro údržbu dle zákonů, vyhlášek a technických norem
  • harmonogramy, přehledné výstupy a informativní grafy
  • snadno dohledatelné interakce mezi jednotlivými procesy pomocí filtrů a přehledné struktury
  • jednoduchá komunikace s občany (SMS, emaily) skrze aplikaci
  • pasport propojený s mapou - přehledné zobrazení a snadné vyhledávání
 
 
Reklama