Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Právní školení pro SVJ a BD

Buďte připraveni na významné změny a začněte se seznamovat s novou právní úpravou občanského zákoníku a zákonu o obchodních korporacích.

Od 1. ledna 2014 vstoupil v účinnost zákon č. 89/2012 Sb. - "nový občanský zákoník", který bude mimo jiné upravovat bytové spoluvlastnictví a právní rámec společenství bytových jednotek (zákon o vlastnictví bytů a nebytových prostor přestal platit k 31. 12. 2013).
Nabízíme Vám účast na semináři, který Vás seznámí s novou právní úpravou a připraví na změny, které podstatně zasáhnou do života ve Vašem bytovém domě. Více informací o právních školeních pro SVJ a BD

Semináře jsou určeny zejména společenstvím vlastníků jednotek a laické veřejnosti se zájmem o problematiku bydlení. Vzhledem k odlišnosti v právní úpravě bytových družstev (nově upraveno v zákoně o obchodních korporacích s účinností od 1. 1. 2014), pořádáme obdobné semináře i pro zástupce bytových družstev.
Cílem školení je seznámit zájemce se změnami obsaženými v novém občanském zákoníku, zákonu o obchodních korporacích a navazujících právních normách, které vešli v platnost k 1. 1. 2014, a připravit je na potíže spojené s jeho aplikací v praxi.

Právní školení pořádá občanské sdružení Pro náš dům pod metodickým vedením JUDr. Pavly Schödelbauerové, vedoucí právního oddělení odboru politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Lektorkou semináře bude advokátka JUDr. Jarmila Nedoma.

Pro koho je školení určeno?
 • společenstvím vlastníků bytových jednotek
 • bytovým družstvům
 • správcovským organizacích
 • veřejnosti
Jaká je přidaná hodnota tohoto školení?
 • porozumíte výkladu nových pojmů
 • budete se lépe orientovat v právní terminologii
 • budete připraveni na nové změny, které vstoupili v platnost k 1.1. 2014

Témata semináře pro SVJ:

 • Relevantní právní úprava
 • Nové pojmy, výklad nových pojmů
 • Dům jako součást pozemku
 • Nové určení podílu na společných částech domu a pravidla pro rozpočítávání příspěvků na správu
 • Společné části domu
 • Nové stanovy společenství (rozdíly oproti stávající úpravě, shrnutí potřebných změn ve stanovách, lhůty pro přizpůsobení)
 • Způsob hlasování, hlasování mimo zasedání
 • Zálohy na služby, vyúčtování, splatnost vyúčtování
 • Oznamovací povinnost vlastníka
 • A další …

Témata semináře pro BD:

 • Relevantní právní úprava
 • Nové pojmy, výklad nových pojmů
 • Způsob hlasování, hlasování per rollam
 • Shromáždění delegátů
 • Odlišnosti v převodu a přechodu podílu
 • Odlišnosti v režimu společného členství a nájmu manželů
 • Informační deska
 • Stanovy bytového družstva
 • Hospodaření družstva
 • Orgány a organizační jednotky družstva
 • A další …
 
 
Reklama