Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Ecophon pořádá tematickou diskusi na mezinárodní konferenci EFMC 2013

Diskuse u kulatého stolu na téma "Zlepšete pracoviště pomocí akustického designu navrženého dle nejčastějších činností v těchto prostorách " na EFMC konferenci je určena pro facility manažery.

Proč Vás zaujala právě Evropská konference facility managamentu, ptala se redakce TZB-info. Ricardo Canto Leyton ze společnosti Saint-Gobain Ecophon AB nám prozradil:


Ricardo Canto Leyton
Ricardo Canto Leyton

Zjistili jsme, že facility management se v mnoha zemích stále více zapojuje do procesu rozhodování, který má v konečném důsledku vliv na akustické prostředí na pracovištích. Rostoucí popularitu jsme zaznamenali zejména u činností zaměřených na design a pohledové betonové stropy. To zvyšuje potřebu znalostí o vlivu akustického prostředí na lidi, o možnostech akustického designu a akustických normách, které máme k dispozici.

Facility manažeři jsou velmi dobře informovaní o trendech v kancelářích a vědí o potížích, které mají zaměstnanci s akustikou. Proto je pro nás jako společnost velice důležité, abychom se dozvěděli jejich poznatky, i současné a budoucí potřeby. To je důvod, proč budeme pořádat hodinovou diskusi u kulatého stolu s názvem "Zlepšete pracoviště pomocí akustického designu navrženého dle nejčastějších činností v těchto prostorách " na EFMC konferenci v letošním roce.

Ricardo Canto Leyton
Central Concept Developer pro moderní kancelář společnosti Saint-Gobain Ecophon AB, se sídlem v Hyllinge ve Švédsku.

We have seen that facility management in many countries are more and more in the decision making process that ultimately affects the acoustic environment in the workplaces, especially as activity based design and exposed concrete soffits increase in popularity. This increases their need of knowledge about the impact of acoustics on people, acoustic design possibilities and the acoustic standards available.

Facility managers are very knowledgeable about trends in offices, and know perfectly well the difficulties the working staff have with acoustics, so it’s important for us as a company to get their input on present and future needs. This is why we will have 1h round table discussion called “Enhance the workplace with activity based acoustic design” at the EFMC this year.

 
 
Reklama