Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Energetický management od značky Bosch – snižte svoje energetické náklady na minimum

Stále více tepelných čerpadel je dnes instalováno zároveň s domácími fotovoltaickými elektrárnami. Vyvstává tedy zcela relevantní otázka, jak co nejlépe zužitkovat vlastní vyrobenou elektřinu z fotovoltaického systému pro tepelné čerpadlo jakožto významného spotřebiče. Díky energetickému managementu Bosch můžete svým zákazníkům nabídnout efektivní využití elektrické energie z jejich fotovoltaické elektrárny pro vytápění, přípravu teplé vody a využití přebytků (k omezení přetoků do distribuční sítě) např. pro chytré zásuvky a nabíjení elektromobilu.

Jak to celé funguje?

Energetický management je součástí platformy Bosch Smart Home. Hlavní funkcí samotného Energetického managementu je pak modulace tepelného čerpadla v závislosti na aktuálním výkonu fotovoltaické elektrárny. Zjednodušeně řečeno, reguluje výkon tepelného čerpadla tak, aby nedocházelo ke zbytečným odběrům ze sítě. Stejně tak ale tepelné čerpadlo může přebytečnou elektrickou energii využít např. pro akumulaci tepla (zvýšení teploty v akumulačním zásobníku nebo do vrstvy mazaniny podlahového vytápění) či přípravu teplé vody (navýšení teploty v zásobníku TV až o 10 K) tak, aby zase nedocházelo ke zbytečným přetokům do sítě. Tento princip výborně funguje především v přechodném období a Energetický management je takto schopen ušetřit přibližně dalších 10 % nákladů na elektřinu ze sítě oproti využití fotovoltaiky bez Energetického managementu.


Dalšími funkcemi mimo vytápění a přípravu teplé vody je pak především možnost chlazení tepelným čerpadlem, které je standardně nastaveno na provoz pouze z přebytků fotovoltaické energie. Dále lze do celého systému připojit chytré zásuvky, které spínají jen při určitém přebytku fotovoltaické energie. V neposlední řadě lze také připojit nabíjení elektromobilů pomocí Wallboxu Bosch, kdy je zajištěno, že elektromobil bude nabíjen vždy jen z přebytků fotovoltaické energie.

Nejvyšší efektivity u vytápění lze dosáhnout především v případě podlahového vytápění s poctivou vrstvou mazaniny, kdy je Energetický management schopen akumulovat teplo přímo do podlahy zvýšením teploty v podlaze o 1–3 K, které se pak přes noc vybíjí a tepelné čerpadlo tak nemusí být v provozu v noci. K tomu slouží chytrý termostat Bosch, který ovládá motorické ventily smyček podlahového vytápění. Funkce ovládání ventilů lze pak využít právě i pro režim chlazení. Pro účely navyšování teploty v podlaze lze k chytrému termostatu připojit i čidlo teploty.

V případě, že otopná soustava není tvořena podlahovým vytápěním, ale otopnými tělesy, je možné je doplnit chytrými termostatickými hlavicemi, které jednak umožní přehled o teplotách v místnostech a také umožňují funkci navýšení teploty v prostoru o 1–3 K při přebytcích fotovoltaické energie.

Chytré zásuvky lze provozovat např. pouze při zadaném minimálním přebytku fotovoltaické energie, nebo je lze také přímo ovládat z aplikace Bosch Smart Home, popř. nastavovat časové programy. Dále slouží i jako zesilovač signálu, kdy celý systém Smart Home komunikuje pomocí Zigbee 3.0.

Energetický management Bosch je možné provozovat s dostupnými fotovoltaickými systémy od jakéhokoli dodavatele. V případě použití fotovoltaického střídače Fronius lze tento připojit k Energetickému managementu Bosch pomocí Modbus a využít tak zároveň již instalovaný chytrý elektroměr. Pokud je instalovaný jakýkoli jiný fotovoltaický systém (střídač), pak stačí Energetický management Bosch doplnit pouze o vlastní chytrý elektroměr Bosch Power Meter 7000i, který měří odběry a přetoky ze sítě a Bosch Power Sensor 7000, který měří vyrobenou elektrickou energii fotovoltaickou elektrárnou.


Celá platforma Bosch Smart Home pak zahrnuje možnosti pro komplexní chytrou domácnost, kdy lze připojit chytré spotřebiče Bosch, jako domácí spotřebiče, chytré kamery, bezpečností prvky (např. požární hlásiče) apod.

Více informací na www.bosch-vytapeni.cz


Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers
logo Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers

Tepelná čerpadla, klimatizace, plynové kondenzační kotle, atmosférické kotle, elektrokotle, plynové průtokové ohřívače, zásobníky TUV, regulace, solární systémy.