Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Obce začaly naplno využívat podporu na výstavbu sociálních a dostupných bytů

Do programu přišly žádosti za téměř 700 milionů korun

Téměř 700 milionů korun z programu Výstavba pro obce putuje na budování sociálních a dostupných bytů pro nízkopříjmové skupiny obyvatel. Stání fond podpory investic, který program spravuje, už přijal 67 žádostí o dotace či nízkoúročený úvěr.

„Program Výstavba pro obce je k dispozici už třetím rokem, příjem žádostí však ovlivnila pandemie, kvůli které se zastupitelé měst a obcí nemohli scházet. Obce jako příjemci finančních prostředků pozastavily přípravu a jsem proto ráda, že už se zájem o náš program opět zvyšuje. SFPI má zaevidováno žádosti za zhruba 700 milionů korun a postupně uvolňuje finanční prostředky. Zvažujeme také rozšíření programu směrem k dalším možným příjemcům, jako jsou developeři, neziskové organizace, charity a podobně,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Podmínky by byly téměř shodné s tím rozdílem, že v sociální části by byl kladen větší důraz na spolupráci s obcí. Mimo jiné i proto, že o výběru sociálně potřebných domácností by vždy musel rozhodovat sociální pracovník obce. Měkčí možností by bylo pouze schválení výběru provedeného investorem a kontrola správnosti nájemních smluv. V případě dostupných bytů by mohl být limit minimálně místně obvyklého nájemného motivačním impulsem pro výstavbu nájemních bytů, která je dlouhodobě prioritou MMR.

Přečtěte si také Bytová nouze v ČR Přečíst článek

Státní fond podpory investic přijal ke dni 5. 8. 2021 celkem 67 žádostí v objemu 688,456 mil. Kč, z toho 59 žádostí o dotaci na sociální byty v celkové výši 558,097 mil. Kč a 8 žádostí o úvěr na dostupné byty v celkové výši 130,358 mil. Kč. O dotace a úvěry mohou žádat obce, které díky programu získají finance na výstavbu sociálních bytů například pro seniory či samoživitelky s nízkým příjmem, nebo na dostupné nájemní byty pro domácnosti veřejně prospěšných profesí. V případě sociálních bytů je poskytována dotace ve výši až 100 % způsobilých výdajů, na dostupné byty je poskytován dlouhodobý nízkoúročený trvale fixovaný úvěr ve výši až 100 % způsobilých výdajů. V loňském roce bylo nařízení vlády novelizováno, aby bylo možné zohlednit poznatky z předchozí šestiměsíční zahajovací etapy a kvůli zvýšení příjmového limitu byla rozšířena cílové skupina.

MMR jen za poslední rok na dotačních programech v oblasti bydlení vyplatilo zhruba půl miliardy korun a v předchozích letech jsou to podobné částky. Jednu miliardu pak poskytl Státní fond podpory investic. MMR společně s Fondem od roku 2003 podpořilo dotacemi výstavbu více jak 24 tisíc nájemních bytů pro sociálně slabší domácnosti, seniory a mladé s garantovaným nájemným. Město Vrchlabí například využilo finance z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na rekonstrukci neobývaného bytového domu, ve kterém bylo vybudováno osm sociálních bytů pro mladé dospělé opouštějící institucionální výchovu, pěstounskou péči, osoby vstupující do samostatného života a rodiče s dětmi, kteří se ocitli v obtížné sociální situaci. Nové sociální byty vznikly například i v obci Tatenice, v Buštěhradě či Nymburku.

V novém Integrovaném regionálním operačním programu, který bude v platnosti od letošního roku do 2027, budou také alokovány dotační prostředky pro výstavbu sociálních bytů, a to zhruba ve výši tří miliard korun. Ještě v rámci minulého programového období by mělo do roku 2023 vzniknout několik tisíc (cca 5 000) bytů pro sociálně slabší občany. Podpora dosáhla čtyř miliard korun.

 
 
Reklama