Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

--:--

Běží lhůta žádostí o dotace na rekonstrukce a přestavby veřejných budov

Obce mohou žádat o dotace na rekonstrukce a přestavby veřejných budov. Je připraveno až 600 milionů Kč. Žádat lze do 5. 3. 2021 a žadateli mohou být obce od 3 do 10 tisíc obyvatel.

Dotace na rekonstrukce a přestavby veřejných budov v obcích,  ilustrační obrázek,  foto D. Kopačková
Dotace na rekonstrukce a přestavby veřejných budov v obcích, ilustrační obrázek, foto D. Kopačková

Dotační titul s názvem „Rekonstrukce a přestavba veřejných budov“

Mezi podporovanými projekty budou akce zaměřené na obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba) veřejných budov, které jsou využívané a jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Mezi tyto budovy patří například kulturní domy, budovy se sídlem obecních úřadů, školní budovy, družiny, školní jídelny či knihovny.

Žadatelem v tomto dotačním titulu s názvem „Rekonstrukce a přestavba veřejných budov“, který je součástí programu Podpora a rozvoj venkova, je obec, která má která má 3 001–10 000 obyvatel.

Ministerstvo má pro obce na tyto aktivity připraveno 600 mil. Kč. Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 20 mil. Kč.

Lhůta pro doručení žádosti končí dnem 5. března 2021. Žádosti budou přijímány nejpozději do 5. března 2021, do 12 hod. (včetně), přičemž rozhodným bude den podání žádosti do datové schránky MMR.

Naším cílem je podpořit obnovu a rozvoj i středně velkých obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Předpokládáme zapojení místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí. Chceme podpořit ty projekty, které budou složit široké veřejnosti a budou přístupné pro všechny,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.