Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jak to stát s podporou výzkumu a vývoje skutečně myslí?

Ayming pro Aktuálně.cz: Schválené změny posilují důvěru českých inovativních firem

Nejasná pravidla, problematické postupy finančních kontrol a medializované úvahy v posledních letech vyvolávaly všeobecnou skepsi. Schválené změny odpočtu na vědu a výzkum posilují důvěru českých inovativních firem, říká Tomáš Uhlíř ze společnosti Ayming.

Některé firmy od uplatňování odpočtu na VaV ustupovaly, některé v jeho využívání velmi nervózně pokračovaly. Schválené změny jsou proto velmi důležitým krokem nejen k potřebnému vylepšení již 13 let starého systému, ale hlavně k obnovení důvěry mnoha firem v jeho spravedlivé fungování.

Na otázky o změnách v odpočtech v ČR odpovídal Aktuálně.cz Tomáš Uhlíř, zástupce podnikatelské sféry v pracovní skupině při Úřadu vlády, která změny připravovala, a specialista mezinárodní společnosti Ayming.

Pomohou připravované změny skutečně českým inovativním firmám?

Ing. Tomáš Uhlíř, Obchodní ředitel pro Českou republiku a Slovensko, Ayming
Ing. Tomáš Uhlíř, Obchodní ředitel pro Českou republiku a Slovensko, Ayming

Tomáš Uhlíř, Business Development Director, Ayming: Jsem přesvědčený, že ano. Znám pozadí a důvody navržených změn, mnohé z nich jsem v rámci pracovní skupiny aktivně prosazoval a poskytoval potřebné argumenty a věřím, že je to změna k lepšímu. Využívání odpočtu by mělo být pro firmy jednodušší a bezpečnější. Změny je však nutné co nejdříve legislativně ukotvit.
Za stejně důležité považuji ale to, že se v rámci pracovní skupiny nakonec podařilo nalézat kompromisy. Z počátku byla totiž atmosféra mezi členy pracovní skupiny poměrně složitá. Podle mého názoru se v České republice dlouho nedařilo v očích finanční správy obhájit odpočet na VaV jako klíčový nástroj podpory konkurenceschopnosti firem. Minimálně část finanční správy prostě stále vnímala odpočet na výzkum a vývoj jen jako jednu z dalších daňově odečitatelných položek s vysokým rizikem zneužití. Jako něco, co je pro firmy primárně příležitost k podvodu. V takové atmosféře by ani žádný dobře nastavený systém podpory nemohl dlouhodobě dobře fungovat.
Důležité tedy bylo ukázat mnoho příkladů z praxe, příběhy úspěšných českých inovativních firem a příklady problematických postupů finanční správy či některých firem. Vysvětlovat, popisovat, argumentovat. Velmi pomohlo také mezinárodní srovnání a příklady toho, jak je odpočet administrován a kontrolován v zemích na západ od nás, kde tato podpora funguje mnohem déle. Výsledkem je podle mého názoru posun v tom, jak je na odpočet nahlíženo.

Výzkum a vývoj a speciálně firemní vývoj nelze v mnoha případech predikovat.

V pracovní skupině jsme se shodli, že pro naprostou většinu firem, které odpočet zcela oprávněně využívají, je nutné systém zjednodušit a učinit ho bezpečným. Jde o tisíce českých inovativních firem, jejichž zásluhou je Česká republika v tak dobré ekonomické situaci, a které mají nárok na stejnou podporu, jako jejich zahraniční konkurenti. Tyto firmy nelze podrobovat nepřiměřeným požadavkům a a priori nedůvěře jen kvůli zlomku firem, které odpočet uplatnily neoprávněně. Tato shoda byla nezbytným východiskem pro další jednání a umožnila prosazení konkrétních změn.
Úkolem pracovní skupiny bylo analyzovat a vyřešit hlavní problémy firem při uplatňování a kontrolách odpočtu na VaV. Největší problémy byly v posledních letech spojeny zejména s dokumentací k vývojovému projektu a s nepřiměřenými požadavky na formální, ale i obsahové náležitosti projektu. Velmi složitá byla také předvídatelnost požadavků finanční správy při samotné kontrole.
Problém byl už samotný princip systému. Po firmě v České republice bylo vyžadováno zpracování vývojového projektu před jeho zahájením. Praxe prokázala, že to vlastně neplní téměř žádný účel a současně způsobuje velké problémy při následných kontrolách. Projekt není předem zpracováván v podstatě v žádné ze zemí, kde odpočet funguje. Zpracování vývojového projektu je tam vyžadováno až ex post. Výzkum a vývoj a speciálně firemní vývoj nelze v mnoha případech predikovat. Firmy tedy při nejlepší vůli uvedly v projektu něco jako plán. Poplatník pak při kontrole čelil výhradám, že nebylo splněno to, co napsal do projektu.

Jaký je režim po aktuálních změnách?

Tomáš Uhlíř, Business Development Director, Ayming: Firmy mohou projekt připravovat až k podání daňového přiznání. To mimo jiné umožňuje popsat vše přesně tak, jak proběhlo a do úrovně, která nakonec pomůže i finanční správě při případné kontrole. Bude mít v projektu uvedené dostatečné a reálné informace, nikoliv nějaký plán. Za účelem zamezení zmíněného agresivního daňového plánování ale bylo požadováno zavedení tzv. avíza. To bude velmi jednoduchá informace o tom, že poplatník hodlá uplatňovat náklady projektu. Až od tohoto okamžiku budou náklady projektu také uplatnitelné. Nezáleží tedy na tom, kdy projekt začal, ale náklady bude možné odečítat právě od tohoto avíza. Technicky ještě bude dořešen způsob zasílání avíza. Klíčové ovšem je to, že pracovní skupina se shodla, že avízo nemá žádný jiný účel, než stanovit okamžik uplatnitelnosti nákladů konkrétního projektu. Nemusí v něm být uváděny žádné další informace, je to prostě avízo. A právě možnost zpracování vývojového projektu až k podání DP a současně povinnost avizovat uplatňování nákladů je zmíněným kompromisem mezi zástupci podnikatelů, MF a GFŘ.
Byly schváleny ještě některé další drobnější změny. Zrušen byl například zastaralý požadavek na uvádění místa projektu atp. Ovšem klíčová je diskutovaná změna okamžiku zpracování projektu.

Další krok: schválení změn s platností od ledna 2019 a osvěta

Tomáš Uhlíř, Business Development Director, Ayming: Kromě některých technických kroků v podobě nastavení systému zmíněného avíza považuji za nejdůležitější to, aby navrhované změny prošly legislativním procesem co nejdříve a platily už od roku 2019. Neméně významné je zajistit celkovou osvětu o schválených změnách a jejich důvodech tak, aby byl odpočet po schválení legislativních změn správně administrován a kontrolován ze strany finanční správy a také uplatňován ze strany firem. Osvěta musí ale vést také k tomu, aby finanční správa zohledňovala některé závěry pracovní skupiny již při současných kontrolách, na které se budoucí legislativa ještě nevztahuje. Je třeba dát jasně najevo, že firmy, které systém nezneužívají, jsou podporovány a mohou se cítit bezpečně. To bude úkolem zejména RVVI a všech členů pracovní skupiny jak na straně podnikatelů, tak zejména na straně Ministerstva financí a finanční správy. Na tom se pracovní skupina shodla.

Celý rozhovor Schválené změny posilují důvěru českých inovativních firem

Ayming Česká Republika

Společnost Ayming poskytuje v České republice poradenství v oblasti financování inovací, výzkumu a vývoje. V ČR působí již od roku 2009 a na českém trhu aktuálně poskytuje své služby malým i velkým společnostem z oblasti průmyslu i služeb (reference Ayming ČR).
Ayming svým klientům poskytuje komplexní poradenství v oblasti obou zásadních zdrojů financování inovací, tedy odpočtu na podporu výzkumu a vývoje a dotací.

 
 
Reklama