Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Příjem žádostí o dotace v programu TREND ukončen, další 2020

Technologická agentura České republiky ukončila příjem žádostí o dotace na projekty průmyslového výzkumu a vývoje v programu TREND. Výběr dalších projektů k podpoře je plánová na první pololetí 2020.

Technologická agentura České republiky (TA ČR) ukončila příjem žádostí o dotace na projekty průmyslového výzkumu a vývoje v programu TREND, který administruje pro Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).

V první veřejné soutěži vyhlášené v Podprogramu 1 „Technologičtí lídři“ se přihlásilo 396 projektů. Žádají o dotace ze státního rozpočtu v celkové výši 7,25 mld. Kč, a to na celou dobu řešení projektů. S vlastními zdroji žadatelů pak plánované náklady celkem znamenají více než 11 mld. Kč. Finanční alokace určená pro tuto soutěž je předběžně 2 mld. Kč.

Hodnocení a výběr projektů bude dvoufázové. Nejprve TA ČR formálně zkontroluje podané žádosti, konkrétně například to, zda jsou úplné. V relevantních případech pak vyzve uchazeče o dotaci, aby doplnili doklady o způsobilosti. Doplnění je třeba provést do pěti kalendářních dnů od obdržení výzvy, která se posílá datovou schránkou. Následně dojde k odbornému hodnocení podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, což znamená i zpracování oponentních posudků ke každému projektu.

Náměstek ministra průmyslu a obchodu pro řízení sekce digitalizace a inovací Petr Očko dodává: „Výsledky budou zveřejněny nejpozději do konce roku a vybrané projekty mohou být zahájeny od 1. 1. 2020. Výběr dalších projektů k podpoře v programu TREND je plánován na příští rok se zahájením přijímání žádostí opět v prvním pololetí.“

Aktuální informace k programu TREND

 
 
Reklama