Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Agentura pro podporu českého exportu CzechTrade zve na tradiční Meeting point v Praze

Agentura CzechTrade, která se zabývá podporou českých exportérů, uspořádá 27.–28. 2. 2018 v prostorách pražského hotelu Ambassador Zlatá husa tradiční setkání zástupců českých firem s vedoucími pracovníky zahraničních kanceláří agentury.

Poraďte se o svých plánovaných exportních aktivitách s řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade na již tradiční akci Meeting Point CzechTrade
Poraďte se o svých plánovaných exportních aktivitách s řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade na již tradiční akci Meeting Point CzechTrade

Čeští exportéři tak budou moci využít individuálních konzultací ohledně plánovaného exportu na zahraniční trhy.

Na Meeting pointu mají české firmy se zájmem o export možnost setkat se s experty z více než padesáti zemích. Svou působností pokrývají Evropu od Skandinávie po Balkán, východní Evropu a státy SNS, významná africká teritoria, dále asijské země, Kanadu, USA, Latinskou Ameriku i Austrálii. Pracovníci zahraničních kanceláří dlouhodobě působí přímo v teritoriích, a proto mají bohaté zkušenosti s obchodováním v dané zemi a výborně znají specifika daného trhu, zvyklosti, jazyk a mají navázanou síť kontaktů. Proto exportérům dokážou nejen pomoci s výběrem vhodných trhů pro uplatnění produktu a s nalezením obchodních partnerů, ale také zhodnotit reálné šance na úspěch a doporučit nejvhodnější postup.

Akce je určena všem exportérům, kteří hledají odpovědi na otázky související s působením jejich firmy na zahraničních trzích. Zahraniční představitele doplní specialisté z Klientského centra pro export nebo odborníci na prezentace na veletrzích podporovaných z programů EU – Novumm a Novumm Ket.


Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade
logo Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade

Agentura CzechTrade je národní proexportní organizace založená Ministerstvem průmyslu a obchodu s cílem rozvíjet mezinárodní obchod a vzájemnou spolupráci mezi českými a zahraničními subjekty. CzechTrade nabízí exportérům informační a asistenční služby, ...

 
 
Reklama