Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Modrá dotace - ekvivalent zelené úsporám pro hospodaření s dešťovou vodou

Uvažuje se o dotacích na retenční nádrže na dešťovou vodu pro fyzické osoby, ale nejdříve v druhé polovině 2017. Voda by se používala např. na zalévání, práce na zahradě či na další běžnou údržbu.

Za redakci TZB-info jsme měli na MŽP ohledně v médiích zmiňovaného dotačního titulu 2 dotazy:
 1. NÁZEV DOTAČNÍHO TITULU
  Dotační titul je zmiňován jako Modrá úsporám, ale jedná se o ochrannou známku, kterou vlastní podle databáze Úřadu pro průmyslové vlastnictví od r. 2012 firma Unisavers s.r.o.
  "O registrované ochranné známce Modrá úsporám již víme. Začali jsme užívat tento název pouze pracovně, a to pro jeho podobnost s názvem našeho zavedeného úspěšného programu Nová zelená úsporám, na nějž by měl nově připravovaný program určený pro šetření se srážkovými a odpadními vodami navazovat v tom smyslu, že bude také určen zejména pro rodinné domy a přinese jim nemalé úspory. Oficiální název vzhledem k přípravné fázi projektu nebyl zatím stanoven," odpověděla nám Dominika Pospíšilová za tiskové oddělení MŽP.

 2. EXISTUJE JIŽ PODOBA DOTAČNÍHO TITULU?
  "V současné době teprve uvažujeme, jak by mohl být tento program přesně nastaven. Jde o první obrysy a průzkumy, také hledáme možné prostředky na jeho financování.
  Z programu by mohly čerpat dotace na retenční nádrže na dešťovou vodu fyzické osoby, ty by ji pak používaly na zalévání, práce na zahradě či na další běžnou údržbu. Uvažujeme i o podpoře technologií, které by umožnily recyklovat a znovu tak využívat tzv. šedou vodu z koupelen a kuchyňských dřezů v domácnostech. Předpokládáme, že tento program by mohl být spuštěn v polovině příštího roku,"
  odpověděla nám Dominika Pospíšilová za tiskové oddělení MŽP.

Vyjádření tedy koresponduje s tím, co např. řekl ministr zemědělství Marian Jurečka pro ČT24, že MŽP připravuje podobný program jako jsou kotlíkové dotace, případně ministr životního prostředí Richard Brabec pro TV Nova, který se zmínil o dotačním programu Modrá úsporám jako nástroji ke snižování spotřeby vody pomocí lepšího hospodaření se srážkovou vodou.

Hospodaření se srážkovými vodami a jiná dotace.

Řešení srážkových vod je jeden ze zásadních cílů vodního zákona a dalších vyhlášek. O hospodaření s srážkovými vodami a dotacích hovořila v přednášce na konferenci Počítáme s vodou i ředitelka odboru ochrany přírody SFŽP ČR Květoslava Kapková. Investiční priorita 2 prioritní osy 1 v rámci Aktivity 1.3.2 zahrnuje hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití na místo jejich urychleného odvádění kanalizací do toků s možností podpory až 85 %.
Jedná se výzvu č. 34, příjem žádostí končí 31.5.2016 a příjemcem mohou být: kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy a fyzické osoby - podnikající.
 
 
Reklama