Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČR nadále vlastní vinou prohlubuje skluz v dotačních titulech

Pro dotační období 2014 – 2020 neznáme ani v dubnu 2015 konečnou verzi pravidel. Žadatelům jsou k dispozici další verze dokumentů, ale jedná se o návrhy, nikoli o schválené verze.

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR uveřejnily avíza prvních letošních výzev v Operačním programu Životní prostředí 2014-2020. Říká, že tím plní slib žadatelům o dotace, že výzvy z nového OPŽP zveřejní co nejdříve. Realita je tedy taková, že nejdříve ve druhé polovině srpna 2015 bude možné podávat žádosti o dotace v dotačním období, které začalo v roce 2014. Vítejte v ČR.

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR uveřejnily dne 24. dubna novou verzi sady dokumentů Operačního programu Životní prostředí.
Žadatelům jsou tedy k dispozici další verze dokumentů, kterými se žadatelé musejí řídit v průběhu přípravy projektů, ale stále se jedná o návrhy, nikoli schválené verze!! Kde je tedy záruka, že tato pravidla budou platit i pro „ostré žádosti“?

A i když schvalovací proces v Evropské komisi dopadne pro ČR dobře, je tu další otazník, monitorovací systém, bez kterého není možné dotace čerpat. Cituji Novinky.cz ze 17. dubna 2015: "Použití monitorovacího systému nyní zastavila zpráva auditního orgánu (tím je Ministerstvo financí - poznámka autora), která byla už v minulém týdnu medializována. Se závěry tohoto auditu jako ministerstvo pro místní rozvoj nesouhlasíme. Podle našeho názoru se jedná o neprofesionální a špatně odvedenou práci, která poškozuje zájmy České republiky," prohlásila ministryně Šlechtová.

Z Ministerstva životního prostředí tedy zaznívá víceméně pouze to, co je všeobecné známé: Česká republika nadále vlastní vinou prohlubuje skluz, který v přípravě a schválení „svých“ dotačních programů nabrala již v minulých letech. Pro dotační období 2014 – 2020 neznáme ani v dubnu 2015 konečnou verzi pravidel a navíc se státní správa hádá o kvalitu nového monitorovacího systému, bez něhož žádné čerpání nebude. To není dobrá zpráva pro potenciální žadatele ani pro firmy, které by jejich projekty realizovaly. Je poněkud úsměvné, když toto považuje Ministerstvo životního prostředí za plnění slibů.

 
 
Reklama