Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Dotace pro výstavbu sociálního bydlení

Cílem podprogramu je vznik podporovaných bytů na území ČR sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení.

Podprogram „Podpora výstavby podporovaných bytů“ stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací na výstavbu a pořízení nájemních bytů určených k sociálnímu bydlení.
Tento podprogram stanovuje podmínky pro přijímání žádostí na akce, které musí být zahájeny do konce roku 2015.

Parametry programu, pojmy, charakter a výše podpory, příjemce a podmínky pro poskytnutí dotace.

 
 
Reklama