Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Česko poprvé nad průměrem EU ve výdajích na výzkum

Podniky investovaly především do svého, tedy podnikatelského výzkumu. Na vysokých školách se VaV orientuje nejvíce na technické vědy.

Výdaje na výzkum a vývoj loni činily 77,9 miliard korun a oproti roku 2012 vzrostly o 8 %, tj. o 5,5 miliardy Kč. Intenzita výzkumu a vývoje dosáhla loni téměř 2 % HDP.

Na rozdíl od předchozích dvou let, kdy rostly výrazně především veřejné a zahraniční zdroje, se na růstu výdajů v roce 2013 podílely z velké části podnikatelské zdroje, uvedl dnes Český statistický úřad na tiskové konferenci.

„Za posledních 5 let český stát podpořil podnikatelský výzkum a vývoj 25 mld. Kč. Z této sumy 2/3 připadly soukromým domácím podnikům, 1/5 veřejným podnikům a zbylých cca 15 % soukromým podnikům pod zahraniční kontrolou,“ vysvětluje Marek Štampach, odborný pracovník ČSÚ zodpovědný za šetření o výzkumu a vývoji.

Podnikatelské zdroje
Podniky investovaly především do svého, tedy podnikatelského výzkumu. I nadále málo využívají výzkumných kapacit, které nabízejí vysoké školy a Akademie věd ČR. Pouze 2 % (400 mil. Kč) výdajů vynaložených na VaV na veřejných vysokých školách byla financována z podnikatelských zdrojů. To je jedna z nejnižších hodnot ze všech sledovaných zemí EU a OECD.

Roste význam výzkumu a vývoje vysokých škol
Podnikatelský sektor je z hlediska výše výdajů na VaV dlouhodobě nejvýznamnějším sektorem provádění VaV na našem území. V roce 2013 se zde utratilo 42,3 mld. Kč (54 % celkových výdajů na VaV v loňském roce). Stále významnější roli hraje VaV ve vysokoškolském sektoru, ve kterém bylo v roce 2013 vynaloženo celkem 21,2 mld. Kč, tedy podstatně více než ve veřejných výzkumných institucích a ostatních subjektech vládního sektoru.

Zaměření výzkumu a vývoje
Nejvíce peněz dávají na VaV podniky působící v odvětvích zpracovatelského průmyslu, a to především v oblasti automobilového průmyslu a ve strojírenství. Ve vládním sektoru směřují výdaje na VaV především do oblasti přírodních věd, což je doména zejména pracovišť Akademie věd ČR. Na vysokých školách se VaV orientuje nejvíce na technické vědy. „Zaměření českého vysokoškolského výzkumu na technické vědy je zásadní, a to i v dostupném mezinárodním srovnání. Můžeme říci, že má vysoký potenciál pro výzkumnou spolupráci s podniky,“ doplňuje Mana.