Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Pracovní rukavice musí splňovat bezpečnostní i technické normy

Česká obchodní inspekce vyhodnotila akci zaměřenou na bezpečnost ochranných rukavic. Celkem zkontrolovala 73 typů ochranných rukavic a více než u 50 procent z nich zjistila nedostatky.

Česká obchodní inspekce provedla v minulém roce kontrolní akci zaměřenou na ochranné rukavice proti mechanickým rizikům. U 64 hospodářských subjektů (61 distributorů, 2 výrobci, 1 dovozce) zkontrolovala 73 typů ochranných rukavic proti mechanickým rizikům.

Pro ověření výrobci deklarovaných vlastností (tříd ochrany) ČOI odebrala 30 vzorků, které byly odeslány do akreditované zkušební laboratoře. Při laboratorních zkouškách bylo zjištěno, že 25 vzorků neodpovídá požadavkům příslušných norem, které byly na ochranných rukavicích výrobcem deklarovány.

Testováním bylo dokonce prokázáno, že 1 vzorek rukavic představuje pro spotřebitele vážné riziko, jelikož obsahuje nadlimitní množství šestimocného chromu.

Dále 1 vzorek nevyhověl v parametru odolnosti proti dalšímu trhání s rozdílem 3 tříd ochrany (norma ČSN EN 388 obsahuje 4 úrovně třídy ochrany) a tím představuje pro spotřebitele vysoké riziko.

Ostatních 23 nevyhovujících vzorků představuje střední nebo nízké riziko, kdy s rozdílem 1 nebo 2 tříd požadavku na odolnost proti oděru (ČSN EN 388 obsahuje 4 třídy ochrany) nevyhovělo 15 vzorků, požadavku na odolnost proti řezu čepelí (ČSN EN 388 obsahuje 5 tříd ochrany) nevyhovělo 5 vzorků, požadavku na odolnost proti dalšímu trhání (ČSN EN 388 obsahuje 4 třídy ochrany) nevyhovělo 13 vzorků a požadavku na odolnost proti propíchnutí (ČSN EN 388 obsahuje 4 třídy ochrany) nevyhověly 4 vzorky.

U dalších typů rukavic byly zjištěny formální nedostatky (např. chyběl návod, povinné značení, identifikace výrobce atd.). Některé testované vzorky vykazovaly více než jednu závadu a tím docházelo ke kumulací zjištěných nedostatků na jednom výrobku.

Celkem inspektoři ČOI zjistili porušení právních předpisů při 26 kontrolách u 39 typů rukavic. V rámci správních řízení uložili pokuty v celkové výši 89 500 Kč.

Kontrolovaný sortiment, který je v tržní síti velice žádaný a slouží k ochraně rukou při jak „hobby“ činnostech tak i činnostech profesionálů, vykazoval u 53 % typů rukavic nedostatky. ČOI se proto této problematice nadále věnuje a v letošním roce odebrala z důvodu ověření vlastností 28 typů rukavic proti mechanickým rizikům.


Příslušné právní předpisy:

  • zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS
  • směrnice Rady č. 89/686/EHS, ze dne 21. prosince 1989, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků
  • zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů
  • nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
  • ČSN EN 388 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům
  • ČSN EN 420+A1 Ochranné rukavice – Všeobecné požadavky a metody zkoušení
 
 
Reklama