Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Poskytujeme „all-inclusive“ služby pro projektanty a architekty

Vstřícnost ke svým partnerům a klientům se zdá být svatým grálem pro předního světového poskytovatele plastových potrubních systémů a dodavatele udržitelných řešení, z kterých je patrný velký respekt a úcta k vodě, k přírodním zdrojům a přírodě obecně. Svědčí o tom mimo jiné nabídka služeb, nástrojů a softwarů, kterou poskytuje bezplatně projektantům a architektům. Dle Pavla Seidla, technického poradce Wavin Czechia, jim tím chce nejenom usnadnit práci a často náročný přechod na BIM (Building Information Modeling), ale pochopitelně i prezentovat své produkty, které vznikají ve 40 výrobních závodech pětadvaceti evropských států.

Pavel Seidl
Pavel Seidl

Pojďme popořadě. V čem spočívá nová BIM metodika?

Hlavním prvkem BIM je vytváření digitálního modelu, který obsahuje podrobné informace o všech aspektech stavby, včetně geometrie, materiálů, technických systémů a časového plánu. Tento model slouží jako centrální zdroj informací pro všechny zúčastněné strany během celého životního cyklu stavby.

Loni v květnu schválila vláda věcný záměr zákona o správě informací o stavbě a informačním modelu stavby a vystavěného prostředí (zákon o BIM). Tento právní předpis by měl být pravděpodobně účinný od července tohoto roku a bude se týkat nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce. Což prakticky znamená, že v rámci konkurenceschopnosti se většina projektů bude odehrávat ne v 2D prostoru, ale očekávaný bude akcent na 3D modelování – vstříc digitalizaci. Změna s sebou přináší samozřejmě i různé obavy a dílčí problémy, převažují ovšem jednoznačně pozitiva. Taky je potřeba zdůraznit, že se koncept připravoval opravdu dlouho. V České republice se o BIM na nejvyšších politických sférách diskutuje a s odborníky projednává už od roku 2010. Není to tedy rozhodně zákon šitý horkou jehlou.

Je to podle vás změna k lepšímu?

Podle mě je to naděje a zároveň výzva, jak efektivně pracovat s informacemi, které máme k dispozici a které jsou součástí reálného modelu budovy. Možná to zní trochu naivně, ale věřím, že nás čeká éra skutečné digitalizace stavebnictví. S tím souvisí i snaha o racionalizaci státní správy, snížení byrokracie a zvýšení efektivity. I když v současné době vytváříme skutečný model stavby s bohatými informacemi, děláme současně 2D dokumentaci, která ale nemůže obsahovat veškeré informace a pro potřeby stavebního řízení ji navíc tiskneme třeba v devíti kopiích. Proč? Stejné dilema se týká i běžné stavební praxe. Myslím, že instalatér s tabletem nemusí zůstat jen u naivní představy. V neposlední řadě věřím, že BIM přispěje i k digitalizaci stavebního řízení, umožňující občanům komunikovat s orgány státní správy elektronicky a pohodlně ze svého domova.

Jak na BIM nahlíží projektanti a architekti?

Projektanti a architekti jsou pro nás klíčovými zákazníky, a proto jsme s nimi v každodenním kontaktu a aktivně řešíme jejich problémy a nabízíme řešení v rámci BIM metodiky. Většina projektantů vidí v nové metodice budoucnost svého oboru, což je podporováno jejím začleňováním do výuky na vysokých školách. Na druhou stranu může být investice do softwaru, včetně příslušného školení, a hardwarového vybavení pro projektování podle BIM metodiky poměrně nákladná. Situace připomíná dobu před 25 lety, kdy se zaváděly 2D CAD technologie. I přes různé názory očekáváme, že BIM postupně nahradí CAD systémy, ale tento proces bude spíše evoluční než revoluční.

V čem konkrétně spočívá vaše pomoc?

V první řadě jsme vytvořili kvalitní knihovny 3D modelů našich produktů. Po zvážení jsme se rozhodli podporovat software Revit a veškeré knihovny jsou k dispozici ve formě tzv. rodin pro tento program. Po registraci jsou volně dostupné ke stažení přímo z našich webových stránek. Aktuálně nabízíme rodiny pro všechny naše produkty zaměřené na vnitřní instalace vody, vytápění a kanalizace, včetně systému QuickStream pro podtlakové odvedení dešťových vod z rozsáhlých plochých střech. Máme také rodiny pro venkovní inženýrské sítě, včetně kanalizačních šachet a vsakovacích bloků. Pro technickou podporu jsme vytvořili Wavin Revit Plugin s užitečnými funkcemi. Naše celoevropské projektové centrum v Polsku poskytuje okamžitou pomoc při práci s knihovnami a komplexní zpracování projektů v programu Revit.

Nabídka vašich softwarových nástrojů je skutečně široká, poskytujete k nim i školení?

Samozřejmě. A pro naše zákazníky opět bezplatně. Vedle klasických školení přímo na místě se stále více uplatňují i online webináře. Dalším účinným nástrojem technické podpory pro práci s našimi SW produkty je přímé napojení našeho specialisty na počítačovou plochu uživatele. Tato funkcionalita umožňuje odstranění problému přímo v počítači uživatele. Tato možnost je zejména výhodná při problémech s užíváním našich softwarových produktů, protože analýza a diskuze nad problémy probíhají přímo na monitoru uživatele a v rámci konkrétního projektu. Identifikace a odstranění problémů a chyb je tak velmi flexibilní, efektivní a interaktivní pro uživatele, který může sledovat servisní zásahy při řešení problému.

Je možné pomoct projektantovi už s navrženou instalací a „přenést“ ji do BIM?

Ano, i to umíme. K tomu jsme vytvořili program Wavin TechCON 10, který slouží k návrhu systémů zdravotechnických instalací, topení a chlazení. Nabízí různé nástroje na možnost tvorby ifc souboru z už navržené instalace. Právě ifc soubor totiž představuje obecný datový i grafický formát pro sdílení dat v rámci BIM procesu. Velkou výhodou programu TechCON je také velmi jednoduché provádění změn a okamžitá aktualizace výpočtu v rámci projektu. Předností je možnost pracovat v 3D prostoru a automatické generování rozvinutých řezů vnitřního vodovodu a vnitřní kanalizace. I tento program nabízíme klientům zdarma.

Co byste doporučil projektantům, kteří se v novém prostředí těžce orientují?

Ať se určitě podívají na naše webové stránky, kde najdou přehledné informace o všem, co je v souvislosti s metodikou BIM zajímá. A hlavně, ať se nebojí nás kontaktovat. Doporučíme vhodný softwarový produkt přesně určený pro jejich potřeby a typy projektů. V případě požadavku provedeme instalaci a uživatelské školení. Poskytujeme opravdu kompletní podporu při užívání. Budeme se snažit jim celý proces co nejvíce usnadnit.


Wavin Czechia s.r.o.
logo Wavin Czechia s.r.o.

Společnost Wavin je přední světový výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů pro rozvody vody, topení a plynu. Specializuje se i na systémy pro hospodaření s dešťovou vodou a realizaci či sanaci inženýrských sítí. V České republice působí od roku ...