Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

BIM na cestě k venkovním instalacím

Wavin nyní zdarma projektantům poskytuje modely prvků, které jsou určeny k venkovnímu užití, například revizní šachty kanalizačních sítí či akumulační boxy hojně využívané v rámci problematiky hospodaření s dešťovou vodou.

Projektování založené na 3D modelech se pomalu stává požadovaným standardem, i když stále není v projektových kancelářích developerů a investorů využíváno na sto procent. Dobrou zprávou je, že někteří výrobci materiálů již projektanty v práci s BIM maximálně podporují a zpřístupňují jim podrobné knihovny modelů svých výrobků. Výrobce plastových potrubních systémů Wavin začal již před lety s knihovnami svých produktů, určených pro vnitřní instalace.

Nejpoužívanějším programem pro aplikaci BIM přístupu k projektování do praxe je v současnosti zřejmě SW Revit od společnosti Autodesk, který je využíván zejména pro projekty vnitřních instalací. Co se týče problematiky venkovních sítí, speciálně projektů rozsáhlých liniových staveb, tak zde se jeví jako nejvhodnější SW Civil 3D, opět od společnosti Autodesk. Jednotliví aktéři projekčního návrhu, tedy architekti, statici, projektanti stavby, ale i projektanti TZB, si mezi sebou vzájemně předávají dílčí návrhy, až ve výsledku vznikne kompletní BIM model budovy. Velkou výhodou je, že celý projekt je velmi srozumitelný i pro zákazníky, kteří jsou i bez potřebného technického vzdělání schopni z něj pochopit všechny souvislosti a stavební záměry. K dalším výhodám patří i vyšší efektivita a rychlost tvorby projektu, přesnější výkazy materiálu a následné kalkulace, průhlednější výběrová řízení a v neposlední řadě i možnost testovat chování celého objektu – například cirkulaci vzduchu, nastavení správného vytápění, energetické ztráty či dopady na životní prostředí.


Projektování vnitřních instalací snadno a rychle

Wavin zpřístupnil inteligentní modely (ve formě rodin pro program Revit) svého kompletního produktového portfolia vnitřních instalací již před lety a stal se jedním z prvních dodavatelů, kteří k tomuto kroku přistoupili. Jeho knihovny modelů se vyznačují vysokou úrovní detailu a tím i věrohodnosti celé výsledné instalace. Mají v sobě zakomponováno mnoho užitečných funkcí, které jsou specifické vždy pro konkrétní typ systému, který se v projektu vyskytuje. Vlastní tvorba potrubních rozvodů je následně založena na intuitivním přístupu k modelování. Obrovskou výhodou knihoven Wavin je fakt, že věrohodně kopírují produktový sortiment výrobce ve všech jeho detailech, a také neustále rozšiřují nabídku produktového portfolia. Aktuální novinkou je uvedení modelů rodiny produktů pro odhlučněnou vnitřní kanalizaci AS+. Jedná se o moderní, ucelený a technicky unikátní systém určený i pro nejnáročnější aplikace. Charakteristický je vysokou hodnotou útlumu hluku, přímou kompatibilitou s ostatními kanalizačními systémy bez nutnosti použití speciálních přechodových kusů, rozsáhlou průměrovou řadou a širokou škálou různých tvarovek. Další, neméně důležitá inovace, pak přichází ze segmentu metalplastového potrubí ve spojení s průtokově optimalizovanými tvarovkami K5 a M5. Tyto systémy nacházejí své uplatnění obzvláště v systémech podlahového, ale i radiátorového vytápění.

Řešení pro venkovní instalace


Další novinkou výrobce Wavin je zpřístupnění knihoven sortimentu pro venkovní instalace, zejména kanalizačních šachet a akumulačních boxů. Důvodem je snaha vyjít vstříc projektantům, kteří řeší rozsáhlé projekty areálových kanalizací, jako jsou například velká obchodní centra či průmyslové zóny. V těchto případech je žádoucí, aby byl projekt kanalizace řešen jako celek. Vnitřní instalace totiž obvykle nekončí s obvodem budovy, ale je požadováno (i normově), aby kanalizace byla vyvedena až k hranici pozemku nebo do první kanalizační šachty nebo vsakovací nádrže. Pokud má být celý objekt vymodelován v programu Revit, tak projektant potřebuje také knihovny alespoň základních produktů používaných v rámci inženýrských sítí. V současné době jsou k dispozici rodiny pro Wavin kanalizační šachty TEGRA (425, 600, 1000) a pro vsakovací a retenční nádrže z boxů Q-Bic Plus a Aquacell.

Jednoduše, efektivně a rychle s Wavin Revit Pluginem

Ve všech fázích projektování potrubních systémů v programu Revit pak projektantům usnadní práci i nový nástroj Wavin Revit Plugin. Mezi jeho nejdůležitější funkce patří kopírování referenčních vlastností, které umožňuje hromadně kopírovat požadované vlastnosti také na systémy s vnořenými prvky. Pomocí funkce hromadného výběru pak lze vybrat i tvarovky, které obsahují vnořené komponenty. Inovativních funkcí je daleko více. Za zmínku určitě stojí odkaz na online nástroj Wavin SoundCheck, který dokáže stanovit hodnoty hluku vnitřní kanalizace v reálných provozních podmínkách, nebo funkce tzv. pipe optimalizátoru, jehož aplikací dojde k automatickému dělení potrubí na konkrétní délky, které jsou obsaženy v produktovém portfoliu a konečný výkaz materiálu tedy ještě více odpovídá realitě.Wavin Czechia s.r.o.
logo Wavin Czechia s.r.o.

Společnost Wavin je přední světový výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů pro rozvody vody, topení a plynu. Specializuje se i na systémy pro hospodaření s dešťovou vodou a realizaci či sanaci inženýrských sítí. V České republice působí od roku ...