Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Příprava stavebních slepých výkresů pro potřeby TZB

Projektová dokumentace profesí TZB je závislá na podkladech dodaných od stavaře nebo architekta, kteří pracují v různých programech, jako jsou např. ARCHICAD, Revit, AutoCAD a podobných. Tato různorodost podkladů často způsobuje nemalé problémy při přípravě stavebních slepých výkresů, a právě tento článek Vám ukáže, jaké komplikace se nejčastěji vyskytují včetně jejich řešení.


© Fotolia.com

Řešení v programu CADKON+ MEP

Program CADKON+ MEP nabízí projektantům nejen ucelenou podporu řešení profesí TZB, ale také užitečné nástroje pro přípravu slepých výkresů.


Udržení aktuálnosti stavebních podkladů s projektem TZB

Na větších akcích se v průběhu vytváření projektu TZB často mění a aktualizují stavební výkresy. Aby vše bylo vždy v aktuální podobě, doporučujeme používat tzv. externí reference.

Používání externích referencí má tyto hlavní výhody:

  • Urychlení výkresu
  • Snadná aktualizace stavebních podkladů
  • Rychlé přebarvení výkresu a nastavení tlouštěk čar
  • Zobrazení aktuálně zpracovávaného podlaží projektu
  • Zobrazení vybrané části velkého projektu (oříznutí)

Časté chyby a naše doporučení:

  • Výkres nejprve uložte a používejte tzv. relativní cesty (jednodušší předávání finální projektové dokumentace)

Sladění měřítek čar stavebního výkresu a projektu TZB

Častým problémem jsou různá měřítka čar ve stavebních a TZB výkresech. Toto lze jednoduše řešit pomocí správného nastavení globálního (stavební výkres) a aktuálního měřítka (výkres TZB).

Doporučujeme provést tato nastavení, pokud možno hned na začátku projektu, protože zpětné změny již budou celkem komplikované.

Přebarvení výkresu a další úpravy

Pokud by stavaři a tvůrci různých bloků dodržovaly správné zásady kreslení v CADu, nemusela by tato kapitola existovat. Realita je ovšem jiná a často nelze např. bloky přebarvit nebo jim nastavit jinou tloušťku čar.

Řešením je použít funkci CADKONu+ „rozložení bloků se zachováním vlastností“ nebo „změna vlastností v bloku“.

Dalším nešvarem je umístění prvků a čar různě ve 3D zobrazení (Z souřadnice) a potom špatně fungují úchopové módy, ořezání, měřítka čar atd.

Zde je opět jednoduché řešení v použití funkce „přesunout do Z=0“.

Všechny tyto úpravy můžete provádět postupně nebo doporučujeme v prvním kroku využít funkci „příprava stavebních slepých výkresů“, která za Vás automaticky vše udělá.

Zmenšení a urychlení stavebních podkladů

Dostali jste např. jednoduchý výkres rodinného domu a jeho velikost je 10 MB? I to se stává a příčin nadměrné velikosti souboru může být mnoho.

  • Duplicitní entity (překrývající se stejné objekty)
  • Spousty bloků s detaily (např. detaily parapetů, opláštění…)
  • Různé pozůstatky a smetí, které výkres již nepotřebuje

V takových případech tedy doporučujeme hloubkové vyčištění výkresu včetně vnořených položek, diagnostiku a opravu chyb, vymazání duplicit, případně přenesení celého výkresu do nového s vložením na původní souřadnice.

Pro urychlení práce na výkresu také často pomůže používat místo vypínání hladin jejich zmrazení.

Řešení v programu Autodesk Revit

Pro naše zákazníky jsme připravili šablonu a přednastavení hladin pro export stavebního slepého výkresu z programu Revit do DWG formátu.

Podrobný popis a soubory ke stažení najdete v tomto dokumentu.

Nastavení šablony a převod do DWG formátu

Nejprve si musíme v programu Revit načíst šablonu pro převod, použít ji na konkrétní projekt a provést export do formátu DWG.

Výsledkem je stavební DWG výkres, kde jsou např. vypnuté nepotřebné hladiny (bubliny, detaily, překlady atd.), nastavené správné typy čar a v místnostech připravené hranice vytápěných zón.

Dodatečné úpravy v CADKON+ MEP

V dalším kroku otevřeme exportovaný soubor DWG např. v CADKONu+ MEP a provedeme potřebné úpravy již popisované v tomto článku. Určitě doporučujeme opět využít automatizovanou funkci „příprava stavebních slepých výkresů“. Vše je součástí video ukázky výše.

Závěr

Příprava stavebních slepých výkresů je pro projekty profesí TZB nutnost, kterou nelze obejít a často zabere více času, než bychom chtěli. A právě proto naši zákazníci oceňují jakoukoli možnost, jak si tento čas zkrátit.


GRAITEC s.r.o.
logo GRAITEC s.r.o.

Hlavním zaměřením společnosti Graitec je vývoj a prodej programů CADKON, který představuje osvědčené CAD řešení pro projektování ve stavebnictví a profesích TZB. Stovky architektonických a projekčních kanceláří nasadilo CADKON při projektování staveb všech ...