Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:
bylo nalezeno 443 norem

ČSN 64 0001
Plastikářská a gumárenská terminologie
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:640001
Účinnost od:1.3.1994
Platnost ukončena:1.12.2005
Opravy:5.94

ČSN EN ISO 472
Plasty - Slovník
Třídicí znak:640001
Účinnost od:1.11.2015
Opravy:*1 11.16
Změny:*A1 8.19

ČSN EN ISO 472
Plasty - Slovník
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:640001
Účinnost od:1.9.2004
Platnost ukončena:1.7.2013

ČSN EN ISO 472
Plasty - Slovník
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:640001
Účinnost od:1.7.2013
Platnost ukončena:1.11.2015

ČSN EN ISO 1043-1
Plasty - Značky a zkratky - Část 1: Základní polymery a jejich zvláštní charakteristiky
Třídicí znak:640002
Účinnost od:1.7.2012
Změny:*A1 11.16

ČSN EN ISO 1043-1
Plasty - Symboly a zkratky - Část 1: Základní polymery a jejich speciální charakteristiky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:640002
Účinnost od:1.8.2002
Platnost ukončena:1.7.2012

ČSN EN ISO 1043-2
Plasty - Značky a zkratky - Část 2: Plniva a výztužné materiály
Třídicí znak:640002
Účinnost od:1.7.2012

ČSN EN ISO 1043-2
Symboly a zkratky - Plniva a výztuže
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:640002
Účinnost od:1.5.2002
Platnost ukončena:1.7.2012

ČSN EN ISO 1043-3
Plasty - Značky a zkratky - Část 3: Změkčovadla
Třídicí znak:640002
Účinnost od:1.6.2017

ČSN EN ISO 1043-3
Plasty - Symboly a zkratky - Část 3: Změkčovadla
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:640002
Účinnost od:1.2.2000
Platnost ukončena:1.6.2017

ČSN EN ISO 1043-4
Plasty - Symboly a zkratky - Část 4: Samozhášecí přísady
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:640002
Účinnost od:1.2.2000
Platnost ukončena:1.3.2022
Změny:*A1 12.16

ČSN 64 0003
Plasty. Zhodnocení plastového odpadu. Názvosloví
Třídicí znak:640003
Účinnost od:1.11.1996

ČSN EN ISO 11469
Plasty - Základní identifikace a označování výrobků z plastů
Třídicí znak:640004
Účinnost od:1.5.2017

ČSN EN ISO 11469
Základní identifikace a označování výrobků z plastů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:640004
Účinnost od:1.2.2001
Platnost ukončena:1.5.2017

ČSN 64 0005
Plasty. Základní značky a jednotky používané při mechanickém zkoušení plastů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:640005
Účinnost od:1.7.1976
Platnost ukončena:1.11.2010

ČSN 64 0006
Plasty. Tolerance a mezní úchylky rozměrů pro tvářené výrobky z plastů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:640006
Účinnost od:1.2.1974
Platnost ukončena:1.5.2020
Změny:a 2.78, b 1.82

ČSN 64 0007
Plasty. Metody statistického zpracování výsledků dlouhodobých zkoušek mechanických vlastností
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:640007
Účinnost od:1.1.1982
Platnost ukončena:1.9.2016

ČSN 64 0008
Plastické hmoty. Směrnice pro konstrukce výrobků z plastických hmot
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:640008
Účinnost od:1.10.1969
Platnost ukončena:1.4.2006

ČSN EN ISO 10350-1
Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných jednobodových hodnot - Část 1: Materiály pro tváření
Třídicí znak:640009
Účinnost od:1.7.2018

ČSN EN ISO 10350-1
Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných jednobodových hodnot - Část 1: Materiály pro tváření
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:640009
Účinnost od:1.9.2001
Platnost ukončena:1.5.2009

ČSN EN ISO 10350-1
Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných jednobodových hodnot - Část 1: Materiály pro tváření
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:640009
Účinnost od:1.5.2009
Platnost ukončena:1.7.2018
Změny:*A1 1.15

ČSN EN ISO 10350-2
Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných jednobodových hodnot - Část 2: Plasty vyztužené dlouhými vlákny
Třídicí znak:640009
Účinnost od:1.3.2021

ČSN EN ISO 10350-2
Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných jednobodových hodnot - Část 2: Plasty vyztužené dlouhými vlákny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:640009
Účinnost od:1.4.2002
Platnost ukončena:1.11.2011

ČSN EN ISO 10350-2
Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných jednobodových hodnot - Část 2: Plasty vyztužené dlouhými vlákny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:640009
Účinnost od:1.11.2011
Platnost ukončena:1.3.2021

ČSN EN ISO 11403-1
Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot - Část 1: Mechanické vlastnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:640010
Účinnost od:1.9.2003
Platnost ukončena:1.2.2015

ČSN EN ISO 11403-2
Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot - Část 2: Tepelné a zpracovatelské vlastnosti
Třídicí znak:640010
Účinnost od:1.5.2013

ČSN EN ISO 11403-2
Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot - Část 2: Tepelné a zpracovatelské vlastnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:640010
Účinnost od:1.5.2000
Platnost ukončena:1.12.2004

ČSN EN ISO 11403-2
Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot - Část 2: Tepelné a zpracovatelské vlastnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:640010
Účinnost od:1.12.2004
Platnost ukončena:1.5.2013

ČSN EN ISO 11403-3
Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot - Část 3: Vliv prostředí na vlastnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:640010
Účinnost od:1.1.2002
Platnost ukončena:1.2.2015

ČSN 64 0011
Plasty. Plastové výrobky. Technické předpisy
Třídicí znak:640011
Účinnost od:1.2.1992

ČSN EN ISO 483
Plasty - Malé nádoby pro kondicionování a zkoušení s využitím vodných roztoků a udržování relativní vlhkosti na konstantní hodnotě
Třídicí znak:640020
Účinnost od:1.7.2006

ČSN EN ISO 483
Plasty - Malé nádoby pro kondicionování a zkoušení s využitím vodných roztoků pro udržování relativní vlhkosti na konstantní hodnotě
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:640020
Účinnost od:1.7.2000
Platnost ukončena:1.7.2006

ČSN EN 14987
Plasty - Hodnocení odstranitelnosti plastového odpadu v čistírnách odpadních vod - Plán zkoušek pro konečné schválení a specifikace
Třídicí znak:640030
Účinnost od:1.8.2007

ČSN EN 15836-1
Plasty - Membrány z měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) pro bazény zapuštěné v zemi - Část 1: Homogenní membrány o jmenovité tloušťce 0,75 mm nebo větší
Třídicí znak:640035
Účinnost od:1.12.2010

ČSN EN 15836-2
Plasty - Membrány z měkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) pro bazény zapuštěné v zemi - Část 2: Homogenní membrány o jmenovité tloušťce 1,5 mm nebo větší
Třídicí znak:640035
Účinnost od:1.12.2010

ČSN 64 0054
Plasty. Viditelné vady ve výrobcích ze sklem vyztužených plastů a jejich klasifikace
Třídicí znak:640054
Účinnost od:1.7.1976

ČSN 64 0090
Plasty. Skladování výrobků z plastů
Třídicí znak:640090
Účinnost od:1.5.1992

ČSN EN ISO 17855-1
Plasty - Polyethylenové (PE) materiály pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace
Třídicí znak:643010
Účinnost od:1.6.2015

ČSN EN 15701
Plasty - Chráničky z termoplastů pro izolace stavebního zařízení a průmyslové instalace - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:643060
Účinnost od:1.6.2017

ČSN EN 15701
Plasty - Chráničky z termoplastů pro izolace stavebního zařízení a průmyslové instalace - Požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643060
Účinnost od:1.12.2009
Platnost ukončena:1.6.2017

ČSN EN ISO 13000-1
Plasty - Polotovary z polytetrafluorethylenu (PTFE) - Část 1: Požadavky a označování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643070
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.4.2022

ČSN EN ISO 12162
Materiály z termoplastů pro tlakové trubky a tvarovky - Klasifikace, označování a konstrukční (výpočtový, návrhový) koeficient
Třídicí znak:643100
Účinnost od:1.7.2010

ČSN EN ISO 9969
Trubky z termoplastů - Stanovení kruhové tuhosti
Třídicí znak:643102
Účinnost od:1.7.2016

ČSN EN ISO 9969
Trubky z termoplastů - Stanovení kruhové tuhosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643102
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.2.2009

ČSN EN ISO 9969
Trubky z termoplastů - Stanovení kruhové tuhosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643102
Účinnost od:1.2.2009
Platnost ukončena:1.7.2016

ČSN EN ISO 9967
Trubky z termoplastů - Stanovení krípového poměru
Třídicí znak:643103
Účinnost od:1.7.2016

ČSN EN ISO 9967
Trubky z termoplastů - Stanovení krípového poměru
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643103
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.6.2009

ČSN EN ISO 9967
Trubky z termoplastů - Stanovení krípového poměru
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643103
Účinnost od:1.6.2009
Platnost ukončena:1.7.2016

ČSN EN ISO 13478
Trubky z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti proti rychlému šíření trhliny (RCP) - Zkouška v plném měřítku (FST)
Třídicí znak:643104
Účinnost od:1.6.2009

ČSN EN ISO 13478
Trubky z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti proti rychlému šíření trhliny (RPC) - Zkouška v plném měřítku (FST)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643104
Účinnost od:1.2.2008
Platnost ukončena:1.6.2009

ČSN EN ISO 13479
Trubky z polyolefinů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti proti šíření trhliny - Metoda zkoušení pro pomalý růst trhliny na trubkách opatřených vrubem
Třídicí znak:643105
Účinnost od:1.5.2010

ČSN EN ISO 13477
Trubky z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti proti rychlému šíření trhliny (RCP) - Zkouška v malém měřítku v ustáleném stavu (zkouška S4)
Třídicí znak:643107
Účinnost od:1.6.2009

ČSN EN ISO 13477
Trubky z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti proti rychlému šíření trhliny (RCP) - Zkouška v malém měřítku (S4 test)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643107
Účinnost od:1.10.2008
Platnost ukončena:1.6.2009

ČSN EN ISO 7686
Plastové trubky a tvarovky - Stanovení neprůhlednosti
Třídicí znak:643110
Účinnost od:1.1.2006

ČSN EN ISO 10147
Trubky a tvarovky ze síťovaného polyethylenu (PE-X) - Posouzení stupně zesíťování stanovením obsahu gelu
Třídicí znak:643111
Účinnost od:1.9.2013

ČSN EN ISO 3501
Plastové potrubní systémy - Mechanické spoje mezi tlakovými trubkami a tvarovkami - Zkouška odolnosti proti vytržení stálou podélnou silou
Třídicí znak:643113
Účinnost od:1.8.2022

ČSN EN ISO 3501
Plastové potrubní systémy - Mechanické spoje mezi tlakovými trubkami a tvarovkami - Zkouška odolnosti proti vytržení stálou podélnou silou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643113
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.8.2022

ČSN EN ISO 3503
Plastové potrubní systémy - Mechanické spoje mezi tvarovkami a tlakovými trubkami - Stanovení nepropustnosti spojů vnitřním přetlakem při ohybu
Třídicí znak:643114
Účinnost od:1.10.2015

ČSN EN ISO 3458
Plastové potrubní systémy - Mechanické spoje mezi tvarovkami a tlakovými trubkami - Stanovení nepropustnosti vnitřním přetlakem
Třídicí znak:643115
Účinnost od:1.11.2015

ČSN EN ISO 2505
Trubky z termoplastů - Stanovení podélného smrštění - Metoda zkoušení a parametry
Třídicí znak:643116
Účinnost od:1.1.2006
Opravy:UR 1.06

ČSN EN ISO 6259-1
Trubky z termoplastů - Stanovení tahových vlastností - Část 1: Obecná zkušební metoda
Třídicí znak:643117
Účinnost od:1.11.2015

ČSN EN ISO 6259-2
Trubky z termoplastů - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Trubky z PVC-U, PVC-O, PVC-C a PVC-Hl
Třídicí znak:643117
Účinnost od:1.5.2021

ČSN EN ISO 6259-3
Trubky z termoplastů - Stanovení tahových vlastností - Část 3: Trubky z polyolefinů
Třídicí znak:643117
Účinnost od:1.1.2016

ČSN ISO 6259-2
Trubky z termoplastů - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Trubky z PVC-U, PVC-C a PVC-HI
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643117
Účinnost od:1.6.2015
Platnost ukončena:1.5.2021

ČSN EN ISO 580
Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Vstřikované tvarovky z termoplastů - Vizuální stanovení vlivu zahřátí
Třídicí znak:643119
Účinnost od:1.10.2005

ČSN EN ISO 1167-1
Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 1: Obecná metoda
Třídicí znak:643124
Účinnost od:1.2.2009

ČSN EN ISO 1167-1
Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 1: Obecné metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643124
Účinnost od:1.10.2006
Platnost ukončena:1.2.2009

ČSN EN ISO 1167-2
Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 2: Příprava zkušebních těles z trubek
Třídicí znak:643124
Účinnost od:1.2.2009

ČSN EN ISO 1167-2
Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 2: Příprava zkušebních těles
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643124
Účinnost od:1.10.2006
Platnost ukončena:1.2.2009

ČSN EN ISO 1167-3
Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 3: Příprava zkušebních těles ze součástí (tvarovek a ventilů)
Třídicí znak:643124
Účinnost od:1.2.2009

ČSN EN ISO 1167-3
Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 3: Příprava součástí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643124
Účinnost od:1.5.2008
Platnost ukončena:1.2.2009

ČSN EN ISO 1167-4
Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 4: Příprava sestav
Třídicí znak:643124
Účinnost od:1.3.2009

ČSN EN ISO 1167-4
Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 4: Příprava sestav
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643124
Účinnost od:1.5.2008
Platnost ukončena:1.3.2009

ČSN EN ISO 13229
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové použití - Trubky a tvarovky z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) - Stanovení viskozitního čísla a K-hodnoty
Třídicí znak:643125
Účinnost od:1.3.2012

ČSN EN ISO 3459
Plastové potrubní systémy - Mechanické spoje mezi tvarovkami a tlakovými trubkami - Stanovení těsnosti za podtlaku
Třídicí znak:643129
Účinnost od:1.10.2015

ČSN EN ISO 13968
Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Trubky z termoplastů - Stanovení kruhové pružnosti
Třídicí znak:643132
Účinnost od:1.5.2009

ČSN EN 1447+A1
Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené plastové trubky z reaktoplastů (GRP) - Stanovení dlouhodobé odolnosti vnitřním přetlakem
Třídicí znak:643140
Účinnost od:1.6.2011

ČSN EN 1447
Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené plastové trubky z reaktoplastů (GRP) - Stanovení dlouhodobé odolnosti vnitřním přetlakem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643140
Účinnost od:1.10.2009
Platnost ukončena:1.6.2011

ČSN ISO 8483+Amd. 1
Plastové potrubní systémy pro tlakové a netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Systémy z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) - Metody zkoušení pro ověření konstrukce šroubových přírubových spojů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643141
Účinnost od:1.10.2012
Platnost ukončena:1.4.2020

ČSN ISO 8483
Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Metody zkoušení pro ověření konstrukce šroubových přírubových spojů
Třídicí znak:643141
Účinnost od:1.4.2020

ČSN EN 1119
Plastové potrubní systémy - Spoje pro sklem vyztužené plastové trubky a tvarovky z reaktoplastů (GRP) - Zkouška těsnosti a odolnosti proti poškození ohebných spojů s elastomerním těsněním, které nejsou odolné speciálnímu namáhání
Třídicí znak:643144
Účinnost od:1.12.2009

ČSN ISO 10468+Amd. 1
Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) - Stanovení dlouhodobé specifické krípové kruhové tuhosti za mokra a výpočet krípového faktoru za mokra
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643146
Účinnost od:1.6.2014
Platnost ukončena:1.2.2019

ČSN ISO 10468
Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) - Stanovení krípových vlastností na zkušebních tělesech ve tvaru prstence za mokra nebo za sucha
Třídicí znak:643146
Účinnost od:1.2.2019

ČSN ISO 10466
Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti počáteční kruhové deformaci
Třídicí znak:643147
Účinnost od:1.6.2022

ČSN ISO 10466
Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) - Stanovení odolnosti proti počáteční kruhové deformaci
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643147
Účinnost od:1.6.2014
Platnost ukončena:1.6.2022

ČSN ISO 7432
Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Zkušební metody pro ověření konstrukce zámkových spojů hrdlo-hladký konec včetně spojů s dvojitými hrdly a s elastomerním těsněním
Třídicí znak:643151
Účinnost od:1.6.2022

ČSN ISO 7432
Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Metody zkoušení pro ověření konstrukce zámkových spojů hrdlo-hladký konec včetně spojů s dvojitými hrdly a s elastomerním těsněním
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643151
Účinnost od:1.10.2012
Platnost ukončena:1.11.2019

ČSN ISO 7432
Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Metody zkoušení pro ověření konstrukce zámkových spojů hrdlo-hladký konec včetně spojů s dvojitými hrdly a s elastomerním těsněním
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643151
Účinnost od:1.11.2019
Platnost ukončena:1.6.2022

ČSN ISO 8533+Amd. 1
Plastové potrubní systémy pro tlakové a netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Systémy z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) - Metody zkoušení pro ověření konstrukce lepených nebo laminovaných spojů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643160
Účinnost od:1.10.2012
Platnost ukončena:1.4.2020

ČSN ISO 8533
Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Metody zkoušení pro ověření konstrukce lepených nebo laminovaných spojů
Třídicí znak:643160
Účinnost od:1.4.2020

ČSN EN ISO 17778
Plastové potrubní systémy - Tvarovky, ventily a příslušenství - Stanovení závislosti tlakové ztráty na průtoku plynu
Třídicí znak:643164
Účinnost od:1.11.2015

ČSN CEN/TS 14578
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody nebo kanalizační přípojky a stokové sítě - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) - Doporučené postupy ukládání
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643167
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.7.2014

ČSN P CEN/TS 14578
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody nebo kanalizační přípojky a stokové sítě - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) - Doporučené postupy instalace
Třídicí znak:643167
Účinnost od:1.7.2014

ČSN CEN/TS 1852-3
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polypropylen (PP) - Část 3: Směrnice pro instalaci
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643168
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.10.2014
Změny:A1 12.05

ČSN EN 1852-1 + A1
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polypropylen (PP) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643168
Účinnost od:1.8.2004
Platnost ukončena:1.11.2009

ČSN EN 1852-1
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polypropylen (PP) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém
Třídicí znak:643168
Účinnost od:1.8.2018

ČSN EN 1852-1
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polypropylen (PP) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643168
Účinnost od:1.11.2009
Platnost ukončena:1.8.2018
Opravy:*1 7.10

ČSN P CEN/TS 1852-2
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polypropylen (PP) - Část 2: Návod pro posuzování shody
Třídicí znak:643168
Účinnost od:1.8.2020

ČSN P CEN/TS 1852-2
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polypropylen (PP) - Část 2: Směrnice pro posuzování shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643168
Účinnost od:1.3.2010
Platnost ukončena:1.10.2016

ČSN P CEN/TS 1852-2
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polypropylen (PP) - Část 2: Návod pro posuzování shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643168
Účinnost od:1.10.2016
Platnost ukončena:1.8.2020

ČSN ISO 10471+Amd. 1
Trubky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Stanovení dlouhodobé limitní ohybové deformace a limitní relativní kruhové deformace za vlhka
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643171
Účinnost od:1.10.2012
Platnost ukončena:1.2.2019

ČSN ISO 10471
Trubky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Stanovení dlouhodobé limitní ohybové deformace a limitní relativní kruhové deformace za vlhka
Třídicí znak:643171
Účinnost od:1.2.2019

ČSN EN 1401-1
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém
Třídicí znak:643172
Účinnost od:1.2.2020
Opravy:*1 5.22

ČSN EN 1401-1
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643172
Účinnost od:1.11.2009
Platnost ukončena:1.2.2020
Opravy:*1 7.10

ČSN P CEN/TS 1401-2
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Návod pro posuzování shody
Třídicí znak:643172
Účinnost od:1.9.2020

ČSN P CEN/TS 1401-2
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Návod pro posuzování shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643172
Účinnost od:1.5.2013
Platnost ukončena:1.9.2020

ČSN EN 1565-1
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Směsi kopolymerů styrenu (SAN+PVC) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643175
Účinnost od:1.7.2005
Platnost ukončena:1.5.2020

ČSN ISO 19220
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Směsi kopolymerů styrenu (SAN+PVC)
Třídicí znak:643175
Účinnost od:1.6.2022

ČSN ISO 19220
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Směsi kopolymerů styrenu (SAN+PVC)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643175
Účinnost od:1.5.2020
Platnost ukončena:1.6.2022

ČSN P CEN/TS 1565-2
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Směsi kopolymerů styrenu (SAN + PVC) - Část 2: Návod pro posuzování shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643175
Účinnost od:1.1.2013
Platnost ukončena:1.6.2020

ČSN EN 1566-1
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém
Třídicí znak:643176
Účinnost od:1.6.2005

ČSN P CEN/TS 1566-2
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Chlorovaný poly(vinylchlorid) (PVC-C) - Část 2: Návod pro posuzování shody
Třídicí znak:643176
Účinnost od:1.1.2013

ČSN EN ISO 13262
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové stokové sítě a kanalizační přípojky uložené v zemi - Termoplastové šroubovitě tvarované trubky se strukturovanou stěnou - Stanovení pevnosti v tahu švu
Třídicí znak:643179
Účinnost od:1.5.2018

ČSN EN 1329-1
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém
Třídicí znak:643180
Účinnost od:1.8.2021

ČSN EN 1329-1
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643180
Účinnost od:1.10.2014
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN 1329-1+A1
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643180
Účinnost od:1.11.2018
Platnost ukončena:1.8.2021

ČSN P CEN/TS 1329-2
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Návod pro posuzování shody
Třídicí znak:643180
Účinnost od:1.1.2022

ČSN P CEN/TS 1329-2
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Návod pro posuzování shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643180
Účinnost od:1.5.2013
Platnost ukončena:1.1.2022

ČSN EN 1451-1
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polypropylen (PP) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém
Třídicí znak:643181
Účinnost od:1.8.2018
Opravy:*1 1.19

ČSN P CEN/TS 1451-2
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polypropylen (PP) - Část 2: Návod pro posuzování shody
Třídicí znak:643181
Účinnost od:1.8.2020

ČSN P CEN/TS 1451-2
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polypropylen (PP) - Část 2: Návod pro posuzování shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643181
Účinnost od:1.5.2013
Platnost ukončena:1.8.2020

ČSN EN ISO 13056
Plastové potrubní systémy - Systémy pro horkou a studenou vodu - Stanovení těsnosti za podtlaku
Třídicí znak:643182
Účinnost od:1.5.2019

ČSN EN ISO 19892
Plastové potrubní systémy - Trubky z termoplastů a tvarovky pro horkou a studenou vodu - Stanovení odolnosti spojů opakovanému působení tlaku
Třídicí znak:643183
Účinnost od:1.5.2019

ČSN EN ISO 19893
Plastové potrubní systémy - Trubky z termoplastů a tvarovky pro horkou a studenou vodu - Stanovení odolnosti montovaných sestav opakovanému působení zvýšené teploty (teplotním cyklům)
Třídicí znak:643184
Účinnost od:1.5.2019

ČSN EN ISO 1452-1
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Všeobecně
Třídicí znak:643185
Účinnost od:1.8.2010

ČSN EN ISO 1452-2
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Trubky
Třídicí znak:643185
Účinnost od:1.8.2010
Opravy:*1 12.10

ČSN EN ISO 1452-3
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 3: Tvarovky
Třídicí znak:643185
Účinnost od:1.6.2011

ČSN EN ISO 1452-3
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 3: Tvarovky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643185
Účinnost od:1.8.2010
Platnost ukončena:1.6.2011
Opravy:*1 12.10

ČSN EN ISO 1452-4
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 4: Ventily
Třídicí znak:643185
Účinnost od:1.8.2010

ČSN EN ISO 1452-5
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 5: Vhodnost použití systému
Třídicí znak:643185
Účinnost od:1.3.2015

ČSN EN ISO 1452-5
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 5: Vhodnost použití systému
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643185
Účinnost od:1.8.2010
Platnost ukončena:1.3.2015

ČSN P CEN/TS 1452-7
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nad zemí - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 7: Návod pro posuzování shody
Třídicí znak:643185
Účinnost od:1.10.2014

ČSN EN 1519-1
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polyethylen (PE) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém
Třídicí znak:643186
Účinnost od:1.10.2019
Opravy:*1 8.21

ČSN EN 1519-1
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polyethylen (PE) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643186
Účinnost od:1.6.2005
Platnost ukončena:1.10.2019

ČSN P CEN/TS 1519-2
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polyethylen (PE) - Část 2: Návod pro posuzování shody
Třídicí znak:643186
Účinnost od:1.6.2021

ČSN P CEN/TS 1519-2
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polyethylen (PE) - Část 2: Návod pro posuzování shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643186
Účinnost od:1.1.2013
Platnost ukončena:1.6.2021

ČSN EN 1455-1
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Akrylonitrilbutadienstyren (ABS) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém
Třídicí znak:643187
Účinnost od:1.6.2005

ČSN P CEN/TS 1455-2
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Akrylonitril-butadien-styren (ABS) - Část 2: Návod pro posuzování shody
Třídicí znak:643187
Účinnost od:1.1.2013

TNI ISO/TR 4191
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) a orientovaný PVC-U (PVC-O) - Návod pro instalaci
Třídicí znak:643188
Účinnost od:1.8.2015

ČSN EN ISO 13844
Plastové potrubní systémy - Hrdlové spoje s elastomerními těsnicími kroužky pro plastové tlakové trubky - Stanovení těsnosti za podtlaku, při úhlovém vychýlení a deformaci
Třídicí znak:643189
Účinnost od:1.10.2015

ČSN EN ISO 13845
Plastové potrubní systémy - Hrdlové spoje s elastomerními těsnicími kroužky pro tlakové trubky z termoplastů - Stanovení těsnosti vnitřním přetlakem při úhlovém vychýlení
Třídicí znak:643190
Účinnost od:1.9.2015

ČSN EN 1453-1
Plastové potrubní odpadní systémy se strukturovanou stěnou (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Požadavky na trubky a systém
Třídicí znak:643191
Účinnost od:1.9.2017
Opravy:*1 3.19

ČSN P CEN/TS 1453-2
Plastové potrubní odpadní systémy se strukturovanou stěnou (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Návod na prokazování shody
Třídicí znak:643191
Účinnost od:1.1.2018

ČSN CEN/TS 12200-2
Plastové potrubní systémy pro nadzemní aplikace - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Směrnice pro posuzování shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:643193
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.9.2017

ČSN EN 12200-1
Plastové okapové potrubní systémy pro nadzemní venkovní použití - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém
Třídicí znak:643193
Účinnost od:1.11.2016

ČSN P CEN/TS 12200-2
Plastové okapové potrubní systémy pro nadzemní venkovní použití - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Návod pro posuzování shody
Třídicí znak:643193
Účinnost od:1.9.2017

TNI CEN/TR 13801
Plastové potrubní systémy pro kanalizaci (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Termoplasty - Doporučení pro instalace
Třídicí znak:643197
Účinnost od:1.3.2015

TNI CEN/TR 12108
Plastové potrubní systémy - Návod pro instalaci tlakových potrubních systémů pro horkou a studenou vodu, určenou pro lidskou spotřebu, uvnitř budov
Třídicí znak:643198
Účinnost od:1.8.2013

TNI CEN/TR 1046
Rozvodné a ochranné potrubní systémy z termoplastů - Systémy pro venkovní rozvody vody a kanalizace - Pokyny pro uložení do země
Třídicí znak:643199
Účinnost od:1.9.2014

ČSN EN ISO 13967
Tvarovky z termoplastů - Stanovení kruhové tuhosti
Třídicí znak:643221
Účinnost od:1.7.2010

ČSN EN ISO 9080
Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Stanovení dlouhodobé hydrostatické pevnosti termoplastů ve formě trubek metodou extrapolace
Třídicí znak:646401
Účinnost od:1.5.2013

ČSN EN ISO 9080
Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Stanovení dlouhodobé hydrostatické pevnosti termoplastů ve formě trubek metodou extrapolace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646401
Účinnost od:1.10.2004
Platnost ukončena:1.5.2013

ČSN EN 13689
Návod na klasifikaci a navrhování plastových potrubních systémů používaných pro renovaci
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646402
Účinnost od:1.7.2007
Platnost ukončena:1.11.2010

ČSN EN ISO 11295
Návod na klasifikaci a navrhování plastových potrubních systémů používaných pro renovaci a výměnu
Třídicí znak:646402
Účinnost od:1.7.2018
Platnost bude ukončena:1.9.2022

ČSN EN ISO 11295
Plastové potrubní systémy používané pro sanaci potrubí - Klasifikace a přehled strategických, taktických a provozních činností
NOVÁ NORMA
Třídicí znak:646402
Účinnost od:1.9.2022

ČSN EN ISO 11295
Návod na klasifikaci a navrhování plastových potrubních systémů používaných pro renovaci
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646402
Účinnost od:1.11.2010
Platnost ukončena:1.7.2018

ČSN EN ISO 15494
Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Polybuten (PB), polyethylen (PE), polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT), síťovaný polyethylen (PE-X), polypropylen (PP) - Metrické řady pro specifikace pro součásti a systém
Třídicí znak:646403
Účinnost od:1.7.2019
Změny:*A1 7.21

ČSN EN ISO 15494
Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Polybuten (PB), polyethylen (PE), polyethylen odolný proti zvýšeným teplotám (PE-RT), síťovaný polyethylen (PE-X), polypropylen (PP) - Metrické řady pro specifikace pro součásti a systém
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646403
Účinnost od:1.6.2016
Platnost ukončena:1.12.2016

ČSN EN ISO 15494
Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Polybuten (PB), polyethylen (PE), polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT), síťovaný polyethylen (PE-X), polypropylen (PP) - Metrické řady pro specifikace pro součásti a systém
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646403
Účinnost od:1.12.2016
Platnost ukončena:1.7.2019

ČSN EN 14741
Potrubní rozvodné a ochranné systémy z termoplastů - Spoje pro beztlakové aplikace uložené v zemi - Stanovení dlouhodobého těsnícího účinku spojů s elastomerním těsněním vyhodnocením těsnícího tlaku
Třídicí znak:646405
Účinnost od:1.10.2006

ČSN EN ISO 3126
Plastové potrubní systémy - Plastové součásti - Stanovení rozměrů
Třídicí znak:646406
Účinnost od:1.11.2005

ČSN CEN/TS 14807
Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) na bázi polyesterových pryskyřic (UP) - Návod na strukturální analýzu GRP-UP potrubí uloženého v zemi
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646407
Účinnost od:1.5.2005
Platnost ukončena:1.7.2014

ČSN P CEN/TS 14807
Plastové potrubní systémy - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) - Návod na strukturální analýzu GRP-UP potrubí uloženého v zemi
Třídicí znak:646407
Účinnost od:1.7.2014

ČSN P CEN/TR 15438
Plastové potrubní systémy - Pokyny pro kódování výrobků a jejich určené použití
Třídicí znak:646408
Účinnost od:1.5.2009

ČSN EN ISO 16486-1
Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv - Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji - Část 1: Obecně
Třídicí znak:646409
Účinnost od:1.4.2021

ČSN EN ISO 16486-2
Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv - Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji - Část 3: Trubky
Třídicí znak:646409
Účinnost od:1.5.2021

ČSN EN ISO 16486-3
Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv - Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji - Část 3: Tvarovky
Třídicí znak:646409
Účinnost od:1.5.2021

ČSN EN ISO 16486-4
Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv - Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji - Část 4: Ventily
NOVÁ NORMA
Třídicí znak:646409
Účinnost od:1.9.2022

ČSN EN ISO 16486-5
Plastové potrubní systémy pro rozvody plynných paliv - Potrubní systémy z neměkčeného polyamidu (PA-U) se svařovanými a mechanickými spoji - Část 5: Vhodnost použití systému
Třídicí znak:646409
Účinnost od:1.1.2022

ČSN EN 12201-1
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 1: Všeobecně
Třídicí znak:646410
Účinnost od:1.4.2012

ČSN EN 12201-1
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Polyethylen (PE) - Část 1: Všeobecně
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646410
Účinnost od:1.10.2003
Platnost ukončena:1.4.2012

ČSN EN 12201-2
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Polyethylen (PE) - Část 2: Trubky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646410
Účinnost od:1.12.2003
Platnost ukončena:1.4.2012

ČSN EN 12201-2
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 2: Trubky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646410
Účinnost od:1.4.2012
Platnost ukončena:1.6.2014

ČSN EN 12201-3
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Polyethylen (PE) - Část 3: Tvarovky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646410
Účinnost od:1.12.2003
Platnost ukončena:1.4.2012

ČSN EN 12201-3
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 3: Tvarovky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646410
Účinnost od:1.4.2012
Platnost ukončena:1.8.2013

ČSN EN 12201-4
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 4: Ventily
Třídicí znak:646410
Účinnost od:1.10.2012

ČSN EN 12201-4
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Polyethylen (PE) - Část 4: Ventily
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646410
Účinnost od:1.9.2002
Platnost ukončena:1.11.2006

ČSN EN 12201-4
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Polyethylen (PE) - Část 4: Ventily
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646410
Účinnost od:1.11.2006
Platnost ukončena:1.10.2012

ČSN EN 12201-5
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 5: Vhodnost použití systému
Třídicí znak:646410
Účinnost od:1.4.2012

ČSN EN 12201-5
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Polyethylen (PE) - Část 5: Vhodnost použití systému
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646410
Účinnost od:1.11.2003
Platnost ukončena:1.11.2005

ČSN EN 12201-5
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Polyethylen (PE) - Část 5: Vhodnost použití systému
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646410
Účinnost od:1.11.2005
Platnost ukončena:1.4.2012

ČSN EN 12201-2+A1
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 2: Trubky
Třídicí znak:646410
Účinnost od:1.6.2014

ČSN EN 12201-3+A1
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 3: Tvarovky
Třídicí znak:646410
Účinnost od:1.8.2013

ČSN P CEN/TS 12201-7
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 7: Návod pro posuzování shody
Třídicí znak:646410
Účinnost od:1.11.2014

ČSN P CEN/TS 12201-7
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Polyethylen (PE) - Část 7: Směrnice pro posuzování shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646410
Účinnost od:1.12.2005
Platnost ukončena:1.11.2014

ČSN CEN/TS 13244-7
Plastové potrubní systémy uložené v zemi i nad zemí, pro tlakové rozvody vody pro všeobecné účely - Polyethylen (PE) - Část 7: Směrnice pro posuzování shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646411
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.12.2006

ČSN EN 13244-1
Plastové potrubní systémy uložené v zemi i nad zemí, pro tlakové rozvody vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 1: Všeobecně
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646411
Účinnost od:1.8.2004
Platnost ukončena:1.4.2012

ČSN EN 13244-2
Plastové potrubní systémy uložené v zemi i nad zemí, pro tlakové rozvody vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 2: Trubky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646411
Účinnost od:1.8.2004
Platnost ukončena:1.4.2012

ČSN EN 13244-3
Plastové potrubní systémy uložené v zemi i nad zemí pro tlakové rozvody vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 3: Tvarovky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646411
Účinnost od:1.8.2003
Platnost ukončena:1.11.2005

ČSN EN 13244-3
Plastové potrubní systémy uložené v zemi i nad zemí pro tlakové rozvody vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 3: Tvarovky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646411
Účinnost od:1.11.2005
Platnost ukončena:1.4.2012

ČSN EN 13244-4
Plastové potrubní systémy uložené v zemi i nad zemí, pro tlakové rozvody vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 4: Ventily
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646411
Účinnost od:1.8.2003
Platnost ukončena:1.11.2006

ČSN EN 13244-4
Plastové potrubní systémy uložené v zemi i nad zemí, pro tlakové rozvody vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 4: Ventily
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646411
Účinnost od:1.11.2006
Platnost ukončena:1.10.2012

ČSN EN 13244-5
Plastové potrubní systémy uložené v zemi i nad zemí pro tlakové rozvody vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen(PE) - Část 5: Vhodnost použití systému
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646411
Účinnost od:1.8.2003
Platnost ukončena:1.11.2005

ČSN EN 13244-5
Plastové potrubní systémy uložené v zemi i nad zemí pro tlakové rozvody vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 5: Vhodnost použití systému
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646411
Účinnost od:1.11.2005
Platnost ukončena:1.4.2012

ČSN P CEN/TS 13244-7
Plastové potrubní systémy uložené v zemi i nad zemí, pro tlakové rozvody vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 7: Směrnice pro posuzování shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646411
Účinnost od:1.12.2006
Platnost ukončena:1.11.2014

ČSN CEN/TS 1555-7
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 7: Směrnice pro posuzování shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646412
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.11.2013

ČSN EN 1555-1
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 1: Obecně
Třídicí znak:646412
Účinnost od:1.3.2022

ČSN EN 1555-1
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 1: Všeobecně
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646412
Účinnost od:1.10.2003
Platnost ukončena:1.5.2011

ČSN EN 1555-1
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 1: Všeobecně
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646412
Účinnost od:1.5.2011
Platnost ukončena:1.3.2022

ČSN EN 1555-2
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 2: Trubky
Třídicí znak:646412
Účinnost od:1.3.2022

ČSN EN 1555-2
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 2: Trubky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646412
Účinnost od:1.10.2003
Platnost ukončena:1.5.2011

ČSN EN 1555-2
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 2: Trubky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646412
Účinnost od:1.5.2011
Platnost ukončena:1.3.2022
Opravy:*1 6.13

ČSN EN 1555-3
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 3: Tvarovky
Třídicí znak:646412
Účinnost od:1.6.2022

ČSN EN 1555-3
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 3: Tvarovky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646412
Účinnost od:1.10.2003
Platnost ukončena:1.5.2011
Změny:*A1 8.05

ČSN EN 1555-3
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 3: Tvarovky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646412
Účinnost od:1.5.2011
Platnost ukončena:1.8.2013

ČSN EN 1555-3
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 3: Tvarovky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646412
Účinnost od:1.2.2022
Platnost ukončena:1.6.2022

ČSN EN 1555-4
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 4: Ventily (armatury)
Třídicí znak:646412
Účinnost od:1.2.2022

ČSN EN 1555-4
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 4: Armatury
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646412
Účinnost od:1.10.2003
Platnost ukončena:1.1.2012

ČSN EN 1555-4
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 4: Ventily (armatury)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646412
Účinnost od:1.1.2012
Platnost ukončena:1.2.2022

ČSN EN 1555-5
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 5: Vhodnost použití systému
Třídicí znak:646412
Účinnost od:1.6.2022

ČSN EN 1555-5
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 5: Vhodnost pro použití
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646412
Účinnost od:1.10.2003
Platnost ukončena:1.5.2011

ČSN EN 1555-5
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 5: Vhodnost použití systému
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646412
Účinnost od:1.5.2011
Platnost ukončena:1.2.2022

ČSN EN 1555-5
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 5: Vhodnost použití systému
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646412
Účinnost od:1.2.2022
Platnost ukončena:1.6.2022

ČSN EN 1555-3+A1
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 3: Tvarovky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646412
Účinnost od:1.8.2013
Platnost ukončena:1.2.2022

ČSN P CEN/TS 1555-7
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 7: Návod pro posuzování shody
Třídicí znak:646412
Účinnost od:1.11.2013

ČSN CEN ISO/TS 15875-7
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 7: Směrnice pro stanovení shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646413
Účinnost od:1.8.2004
Platnost ukončena:1.12.2006

ČSN EN ISO 15875-1
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 1: Všeobecně
Třídicí znak:646413
Účinnost od:1.1.2005
Změny:*A1 12.07

ČSN EN ISO 15875-1
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 1: Všeobecně
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646413
Účinnost od:1.8.2004
Platnost ukončena:1.1.2005

ČSN EN ISO 15875-2
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 2: Trubky
Třídicí znak:646413
Účinnost od:1.1.2005
Změny:*A1 12.07, *A2 7.21

ČSN EN ISO 15875-2
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 2: Trubky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646413
Účinnost od:1.8.2004
Platnost ukončena:1.1.2005

ČSN EN ISO 15875-3
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 3: Tvarovky
Třídicí znak:646413
Účinnost od:1.1.2005
Změny:*A1 7.21, *A2 5.22

ČSN EN ISO 15875-3
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 3: Tvarovky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646413
Účinnost od:1.8.2004
Platnost ukončena:1.1.2005

ČSN EN ISO 15875-5
Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 5: Vhodnost použití systému
Třídicí znak:646413
Účinnost od:1.1.2005
Změny:*A1 7.21

ČSN EN ISO 15875-5
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 5: Vhodnost použití systému
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646413
Účinnost od:1.8.2004
Platnost ukončena:1.1.2005

ČSN P CEN ISO/TS 15875-7
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 7: Návod pro posuzování shody
Třídicí znak:646413
Účinnost od:1.9.2019

ČSN P CEN ISO/TS 15875-7
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 7: Směrnice pro posuzování shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646413
Účinnost od:1.12.2006
Platnost ukončena:1.9.2019

ČSN CEN ISO/TS 15877-7
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 7: Směrnice pro stanovení shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646414
Účinnost od:1.8.2004
Platnost ukončena:1.5.2010

ČSN EN ISO 15877-1
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 1: Všeobecně
Třídicí znak:646414
Účinnost od:1.10.2009
Změny:*A1 5.11

ČSN EN ISO 15877-1
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 1: Všeobecně
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646414
Účinnost od:1.8.2004
Platnost ukončena:1.7.2006

ČSN EN ISO 15877-1
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 1: Všeobecně
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646414
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.10.2009

ČSN EN ISO 15877-2
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 2: Trubky
Třídicí znak:646414
Účinnost od:1.10.2009
Změny:*A1 5.11, *A2 7.21

ČSN EN ISO 15877-2
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 2: Trubky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646414
Účinnost od:1.8.2004
Platnost ukončena:1.7.2006

ČSN EN ISO 15877-2
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 2: Trubky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646414
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.10.2009

ČSN EN ISO 15877-3
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 3: Tvarovky
Třídicí znak:646414
Účinnost od:1.10.2009
Změny:*A1 5.11, *A2 5.22

ČSN EN ISO 15877-3
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 3: Tvarovky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646414
Účinnost od:1.8.2004
Platnost ukončena:1.7.2006

ČSN EN ISO 15877-3
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 3: Tvarovky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646414
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.10.2009

ČSN EN ISO 15877-5
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 5: Vhodnost použití systému
Třídicí znak:646414
Účinnost od:1.10.2009
Změny:*A1 5.11, *A2 7.21

ČSN EN ISO 15877-5
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 5: Vhodnost použití systému
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646414
Účinnost od:1.8.2004
Platnost ukončena:1.7.2006

ČSN EN ISO 15877-5
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 5: Vhodnost použití systému
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646414
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.10.2009

ČSN P CEN ISO/TS 15877-7
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 7: Návod pro posuzování shody
Třídicí znak:646414
Účinnost od:1.9.2019

ČSN P CEN ISO/TS 15877-7
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 7: Směrnice pro posuzování shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646414
Účinnost od:1.5.2010
Platnost ukončena:1.9.2019

ČSN CEN ISO/TS 15874-7
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 7: Směrnice pro stanovení shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646415
Účinnost od:1.8.2004
Platnost ukončena:1.12.2006

ČSN EN ISO 15874-1
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 1: Obecně
Třídicí znak:646415
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN ISO 15874-1
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 1: Všeobecně
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646415
Účinnost od:1.8.2004
Platnost ukončena:1.10.2013
Změny:*A1 12.07

ČSN EN ISO 15874-2
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 2: Trubky
Třídicí znak:646415
Účinnost od:1.10.2013
Změny:*A1 3.19

ČSN EN ISO 15874-2
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 2: Trubky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646415
Účinnost od:1.8.2004
Platnost ukončena:1.10.2013
Změny:*A1 12.07

ČSN EN ISO 15874-3
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 3: Tvarovky
Třídicí znak:646415
Účinnost od:1.10.2013
Změny:*A1 3.19, *A2 5.22

ČSN EN ISO 15874-3
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 3: Tvarovky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646415
Účinnost od:1.8.2004
Platnost ukončena:1.10.2013

ČSN EN ISO 15874-5
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 5: Vhodnost použití systému
Třídicí znak:646415
Účinnost od:1.10.2013
Změny:*A1 3.19

ČSN EN ISO 15874-5
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 5: Vhodnost použití systému
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646415
Účinnost od:1.8.2004
Platnost ukončena:1.10.2013

ČSN P CEN ISO/TS 15874-7
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 7: Návod pro posuzování shody
Třídicí znak:646415
Účinnost od:1.1.2020

ČSN P CEN ISO/TS 15874-7
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 7: Směrnice pro posuzování shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646415
Účinnost od:1.12.2006
Platnost ukončena:1.1.2020

ČSN CEN ISO/TS 15876-7
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 7: Směrnice pro stanovení shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646416
Účinnost od:1.8.2004
Platnost ukončena:1.12.2006

ČSN EN ISO 15876-1
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 1: Obecně
Třídicí znak:646416
Účinnost od:1.9.2017

ČSN EN ISO 15876-1
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 1: Všeobecně
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646416
Účinnost od:1.8.2004
Platnost ukončena:1.6.2006

ČSN EN ISO 15876-1
Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 1: Všeobecně
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646416
Účinnost od:1.6.2006
Platnost ukončena:1.9.2017
Změny:*A1 12.07

ČSN EN ISO 15876-2
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 2: Trubky
Třídicí znak:646416
Účinnost od:1.9.2017
Změny:A1 6.21

ČSN EN ISO 15876-2
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 2: Trubky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646416
Účinnost od:1.8.2004
Platnost ukončena:1.6.2006

ČSN EN ISO 15876-2
Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 2: Trubky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646416
Účinnost od:1.6.2006
Platnost ukončena:1.9.2017
Změny:*A1 12.07

ČSN EN ISO 15876-3
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 3: Tvarovky
Třídicí znak:646416
Účinnost od:1.9.2017
Změny:A1 7.21, A2 5.22

ČSN EN ISO 15876-3
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 3: Tvarovky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646416
Účinnost od:1.8.2004
Platnost ukončena:1.6.2006

ČSN EN ISO 15876-3
Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 3: Tvarovky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646416
Účinnost od:1.6.2006
Platnost ukončena:1.9.2017

ČSN EN ISO 15876-5
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 5: Vhodnost použití systému
Třídicí znak:646416
Účinnost od:1.9.2017
Změny:A1 6.21

ČSN EN ISO 15876-5
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 5: Vhodnost použití systému
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646416
Účinnost od:1.8.2004
Platnost ukončena:1.6.2006

ČSN EN ISO 15876-5
Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 5: Vhodnost použití systému
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646416
Účinnost od:1.6.2006
Platnost ukončena:1.9.2017

ČSN P CEN ISO/TS 15876-7
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 7: Návod pro posuzování shody
Třídicí znak:646416
Účinnost od:1.9.2019

ČSN P CEN ISO/TS 15876-7
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 7: Směrnice pro posuzování shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646416
Účinnost od:1.12.2006
Platnost ukončena:1.9.2019

ČSN EN 15012
Plastové potrubní systémy - Odpadní systémy uvnitř budov - Funkční charakteristiky trubek, tvarovek a jejich spojů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646417
Účinnost od:1.6.2008
Platnost ukončena:1.8.2020

ČSN EN 15014
Plastové potrubní systémy - Tlakové rozvody vody a dalších tekutin uložené v zemi i nad zemí - Funkční charakteristiky trubek, tvarovek a jejich spojů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646418
Účinnost od:1.6.2008
Platnost ukončena:1.8.2020

ČSN EN 15015
Plastové potrubní systémy - Rozvody horké a studené vody, která není určena pro lidskou spotřebu - Funkční charakteristiky trubek, tvarovek a jejich spojů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646419
Účinnost od:1.5.2008
Platnost ukončena:1.11.2020

ČSN EN 13566-1
Plastové potrubní systémy pro renovaci beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí - Část 1: Všeobecně
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646420
Účinnost od:1.8.2003
Platnost ukončena:1.5.2007

ČSN EN 13566-1
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 1: Všeobecně
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646420
Účinnost od:1.5.2007
Platnost ukončena:1.12.2011

ČSN EN 13566-2
Plastové potrubní systémy pro renovaci beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí - Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646420
Účinnost od:1.7.2006
Platnost ukončena:1.7.2007

ČSN EN 13566-2
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646420
Účinnost od:1.7.2007
Platnost ukončena:1.9.2018

ČSN EN 13566-3
Plastové potrubní systémy pro renovaci beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí - Část 3: Vyvložkování přiléhajícími trubkami
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646420
Účinnost od:1.8.2003
Platnost ukončena:1.5.2007

ČSN EN 13566-3
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646420
Účinnost od:1.5.2007
Platnost ukončena:1.12.2011

ČSN EN 13566-4
Plastové potrubní systémy pro renovaci beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí - Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646420
Účinnost od:1.8.2003
Platnost ukončena:1.7.2007

ČSN EN 13566-4
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646420
Účinnost od:1.7.2007
Platnost ukončena:1.12.2011

ČSN EN 13566-7
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 7: Vyvložkování spirálově vinutými trubkami
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646420
Účinnost od:1.12.2007
Platnost ukončena:1.10.2013

ČSN EN ISO 11296-1
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 1: Obecně
Třídicí znak:646420
Účinnost od:1.12.2018

ČSN EN ISO 11296-1
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 1: Všeobecně
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646420
Účinnost od:1.12.2011
Platnost ukončena:1.12.2018

ČSN EN ISO 11296-2
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami
Třídicí znak:646420
Účinnost od:1.9.2018

ČSN EN ISO 11296-3
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami
Třídicí znak:646420
Účinnost od:1.5.2019

ČSN EN ISO 11296-3
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646420
Účinnost od:1.12.2011
Platnost ukončena:1.5.2019

ČSN EN ISO 11296-4
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě
Třídicí znak:646420
Účinnost od:1.11.2018
Opravy:*1 5.22
Změny:*A1 12.21

ČSN EN ISO 11296-4
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646420
Účinnost od:1.12.2011
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN ISO 11296-7
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 7: Vyvložkování spirálově vinutými trubkami
Třídicí znak:646420
Účinnost od:1.8.2019

ČSN EN ISO 11296-7
Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 7: Vyvložkování spirálově vinutými trubkami
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646420
Účinnost od:1.10.2013
Platnost ukončena:1.8.2019

ČSN EN 14408-1
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi - Část 1: Všeobecně
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646421
Účinnost od:1.7.2005
Platnost ukončena:1.10.2013

ČSN EN 14408-3
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646421
Účinnost od:1.7.2005
Platnost ukončena:1.10.2013

ČSN EN ISO 11299-1
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi - Část 1: Obecně
Třídicí znak:646421
Účinnost od:1.8.2019

ČSN EN ISO 11299-1
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi - Část 1: Obecně
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646421
Účinnost od:1.10.2013
Platnost ukončena:1.8.2019

ČSN EN ISO 11299-2
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi - Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami
Třídicí znak:646421
Účinnost od:1.7.2019

ČSN EN ISO 11299-3
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami
Třídicí znak:646421
Účinnost od:1.8.2019

ČSN EN ISO 11299-3
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646421
Účinnost od:1.10.2013
Platnost ukončena:1.8.2019

ČSN EN 14409-1
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi - Část 1: Všeobecně
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646422
Účinnost od:1.7.2005
Platnost ukončena:1.12.2011

ČSN EN 14409-3
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646422
Účinnost od:1.7.2005
Platnost ukončena:1.12.2011

ČSN EN ISO 11298-1
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi - Část 1: Obecně
Třídicí znak:646422
Účinnost od:1.1.2019

ČSN EN ISO 11298-1
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi - Část 1: Všeobecně
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646422
Účinnost od:1.12.2011
Platnost ukončena:1.1.2019

ČSN EN ISO 11298-2
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi - Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami
Třídicí znak:646422
Účinnost od:1.9.2018

ČSN EN ISO 11298-3
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami
Třídicí znak:646422
Účinnost od:1.6.2019

ČSN EN ISO 11298-3
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646422
Účinnost od:1.12.2011
Platnost ukončena:1.6.2019

ČSN EN ISO 11298-4
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi - Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě
Třídicí znak:646422
Účinnost od:1.3.2022

ČSN EN ISO 11298-4
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi - Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646422
Účinnost od:1.11.2021
Platnost ukončena:1.3.2022

ČSN EN ISO 21003-1
Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 1: Všeobecně
Třídicí znak:646423
Účinnost od:1.5.2009

ČSN EN ISO 21003-2
Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 2: Trubky
Třídicí znak:646423
Účinnost od:1.5.2009
Změny:*A1 9.11

ČSN EN ISO 21003-3
Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 3: Tvarovky
Třídicí znak:646423
Účinnost od:1.5.2009
Změny:*A1 5.22

ČSN EN ISO 21003-5
Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 5: Vhodnost použití systému
Třídicí znak:646423
Účinnost od:1.5.2009

ČSN P CEN ISO/TS 21003-7
Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 7: Návod pro posuzování shody
Třídicí znak:646423
Účinnost od:1.1.2020

ČSN P CEN ISO/TS 21003-7
Vícevrstvé potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Část 7: Směrnice pro posuzování shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646423
Účinnost od:1.5.2009
Platnost ukončena:1.1.2020
Změny:*A1 5.11

ČSN P CEN/TS 15223
Plastové potrubní systémy - Validované parametry pro navrhování potrubních systémů z termoplastů uložených v zemi
Třídicí znak:646424
Účinnost od:1.7.2018

ČSN P CEN/TS 15223
Plastové potrubní systémy - Validované parametry pro navrhování potrubních systémů z termoplastů uložených v zemi
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646424
Účinnost od:1.5.2009
Platnost ukončena:1.7.2018

ČSN EN ISO 22391-1
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) - Část 1: Všeobecně
Třídicí znak:646425
Účinnost od:1.7.2010

ČSN EN ISO 22391-2
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) - Část 2: Trubky
Třídicí znak:646425
Účinnost od:1.7.2010
Změny:A1 6.21

ČSN EN ISO 22391-3
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) - Část 3: Tvarovky
Třídicí znak:646425
Účinnost od:1.7.2010
Změny:A1 7.21, A2 5.22

ČSN EN ISO 22391-5
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) - Část 5: Vhodnost použití systému
Třídicí znak:646425
Účinnost od:1.7.2010
Změny:A1 6.21

ČSN P CEN ISO/TS 22391-7
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) - Část 7: Návod pro posuzování shody
Třídicí znak:646425
Účinnost od:1.9.2019

ČSN P CEN ISO/TS 22391-7
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) - Část 7: Směrnice pro posuzování shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646425
Účinnost od:1.7.2012
Platnost ukončena:1.9.2019

ČSN EN 14636-1
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polymerbeton na bázi polyesterových pryskyřic (PRC) - Část 1: Trubky a tvarovky s ohebnými spoji
Třídicí znak:646426
Účinnost od:1.6.2010

ČSN EN 14636-2
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polymerbeton na bázi polyesterových pryskyřic (PRC) - Část 2: Vstupní a revizní šachty
Třídicí znak:646426
Účinnost od:1.8.2010

ČSN EN ISO 11297-1
Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 1: Obecně
Třídicí znak:646427
Účinnost od:1.1.2019

ČSN EN ISO 11297-1
Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 1: Obecně
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646427
Účinnost od:1.2.2014
Platnost ukončena:1.1.2019

ČSN EN ISO 11297-2
Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 2: Vyvložkování kontinuálními trubkami
Třídicí znak:646427
Účinnost od:1.9.2018

ČSN EN ISO 11297-3
Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami
Třídicí znak:646427
Účinnost od:1.6.2019

ČSN EN ISO 11297-3
Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646427
Účinnost od:1.2.2014
Platnost ukončena:1.6.2019

ČSN EN ISO 11297-4
Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 4: Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě
Třídicí znak:646427
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN ISO 21225-1
Plastové potrubní systémy pro bezvýkopovou výměnu potrubí uložených v zemi - Část 1: Výměna v otevřené rýze metodou bursting a extrakce trubek
Třídicí znak:646428
Účinnost od:1.1.2019

ČSN EN ISO 21225-2
Plastové potrubní systémy pro bezvýkopovou výměnu potrubí uložených v zemi - Část 2: Výměna mimo otevřenou rýhu řízeným horizontálním vrtáním a krtkováním (impact moling)
Třídicí znak:646428
Účinnost od:1.1.2019

ČSN P CEN ISO/TS 23818-1
Posuzování shody plastových potrubních systémů pro obnovu stávajícího potrubí - Část 1: Materiál z polyethylenu (PE)
Třídicí znak:646429
Účinnost od:1.6.2021

ČSN CEN/TS 1456-2
Plastové potrubní systémy pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nad zemí - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Směrnice pro posuzování shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646430
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.12.2006

ČSN EN 1456-1
Plastové potrubní systémy pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Specifikace pro komponenty a systém
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646430
Účinnost od:1.6.2002
Platnost ukončena:1.8.2010
Opravy:UR 6.02

ČSN P CEN/TS 1456-2
Plastové potrubní systémy pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nad zemí - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Směrnice pro posuzování shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646430
Účinnost od:1.12.2006
Platnost ukončena:1.10.2014

ČSN EN ISO 13260
Potrubní systémy z termoplastů pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Stanovení odolnosti vůči kombinovanému působení teplotních cyklů a vnějšího zatížení
Třídicí znak:646431
Účinnost od:1.5.2012
Změny:*A1 4.18

ČSN EN 13598-1
Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) - Část 1: Specifikace pro pomocné tvarovky a mělké komory
Třídicí znak:646432
Účinnost od:1.12.2020

ČSN EN 13598-1
Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) - Část 1: Specifikace pro pomocné tvarovky včetně inspekčních komor
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646432
Účinnost od:1.5.2004
Platnost ukončena:1.6.2011

ČSN EN 13598-1
Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) - Část 1: Specifikace pro pomocné tvarovky včetně inspekčních komor
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646432
Účinnost od:1.6.2011
Platnost ukončena:1.12.2020

ČSN EN 13598-2
Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) - Část 2: Specifikace pro vstupní a revizní šachty
Třídicí znak:646432
Účinnost od:1.12.2020

ČSN EN 13598-2
Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) - Část 2: Specifikace pro vstupní a revizní šachty v oblastech zatížených dopravou při uložení v zemi ve velkých hloubkách
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646432
Účinnost od:1.10.2009
Platnost ukončena:1.2.2017
Opravy:1 6.10

ČSN EN 13598-2
Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) - Část 2: Specifikace pro vstupní a revizní šachty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646432
Účinnost od:1.2.2017
Platnost ukončena:1.12.2020

ČSN P CEN/TS 13598-3
Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) - Část 3: Posuzování shody
Třídicí znak:646432
Účinnost od:1.7.2022

ČSN P CEN/TS 13598-3
Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) - Část 3: Návod pro posuzování shody pro šachty a příslušenství
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646432
Účinnost od:1.6.2017
Platnost ukončena:1.7.2022

ČSN EN 14758-1
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polypropylen s minerálními modifikátory (PP-MD) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém
Třídicí znak:646433
Účinnost od:1.11.2012

ČSN EN 14758-1
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polypropylen s minerálními modifikátory (PP-MD) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646433
Účinnost od:1.9.2006
Platnost ukončena:1.11.2009

ČSN EN 14758-1+A1
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polypropylen s minerálními modifikátory (PP-MD) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646433
Účinnost od:1.11.2009
Platnost ukončena:1.11.2012

ČSN P CEN/TS 14758-2
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polypropylen s minerálními modifikátory (PP-MD) - Část 2: Návod pro posuzování shody
Třídicí znak:646433
Účinnost od:1.3.2017

ČSN P CEN/TS 14758-2
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polypropylen s minerálními modifikátory (přísadami) (PP-MD) - Část 2: Směrnice pro posuzování shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646433
Účinnost od:1.4.2008
Platnost ukončena:1.3.2017

ČSN P CEN/TS 14758-3
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polypropylen s minerálními modifikátory (PP-MD) - Část 3: Pokyny pro instalace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646433
Účinnost od:1.1.2007
Platnost ukončena:1.10.2014

ČSN EN 14802
Plastové potrubní systémy - Šachtová dna nebo prodloužení šachty trubkou z termoplastů pro vstupní a revizní šachty - Stanovení odolnosti povrchovému zatížení a zatížení dopravou
Třídicí znak:646434
Účinnost od:1.8.2006

ČSN EN 12666-1
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polyethylen (PE) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646435
Účinnost od:1.10.2006
Platnost ukončena:1.4.2012

ČSN EN 12666-1+A1
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polyethylen (PE) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém
Třídicí znak:646435
Účinnost od:1.4.2012

ČSN P CEN/TS 12666-2
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polyethylen (PE) - Část 2: Návod pro posuzování shody
Třídicí znak:646435
Účinnost od:1.5.2013

ČSN P CEN/TS 12666-2
Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky - Polyethylen (PE) - Část 2: Směrnice pro stanovení shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646435
Účinnost od:1.8.2006
Platnost ukončena:1.6.2009

ČSN P CEN/TS 12666-2
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polyethylen (PE) - Část 2: Směrnice pro posuzování shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646435
Účinnost od:1.6.2009
Platnost ukončena:1.5.2013

ČSN EN 1796+A1
Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro rozvody vody - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646436
Účinnost od:1.8.2009
Platnost ukončena:1.10.2013

ČSN EN 1796
Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro rozvody vody - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646436
Účinnost od:1.11.2006
Platnost ukončena:1.8.2009

ČSN EN 1796
Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro rozvody vody - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646436
Účinnost od:1.10.2013
Platnost ukončena:1.2.2022

ČSN EN ISO 23856
Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro rozvody vody, kanalizační přípojky a stokové sítě - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP)
Třídicí znak:646436
Účinnost od:1.2.2022

ČSN P CEN/TS 14632
Tlakové a netlakové potrubní systémy pro stokové sítě, kanalizační přípojky a rozvody vody - Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GPR) na bázi polyesterových pryskyřic (UP) - Návod pro posuzování shody
Třídicí znak:646437
Účinnost od:1.1.2013

ČSN P CEN/TS 14632
Tlakové a netlakové potrubní systémy pro stokové sítě, kanalizační přípojky a rozvody vody - Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GPR) na bázi polyesterových pryskyřic (UP) - Směrnice pro posuzování shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646437
Účinnost od:1.2.2007
Platnost ukončena:1.1.2013

ČSN EN 14364+A1
Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro kanalizační přípojky a stokové sítě - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) - Specifikace pro trubky, tvarovky a spoje
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646438
Účinnost od:1.8.2009
Platnost ukončena:1.10.2013

ČSN EN 14364
Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro kanalizační přípojky a stokové sítě - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) - Specifikace pro trubky, tvarovky a spoje
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646438
Účinnost od:1.12.2006
Platnost ukončena:1.8.2009

ČSN EN 14364
Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro kanalizační přípojky a stokové sítě - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) - Specifikace pro trubky, tvarovky a spoje
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646438
Účinnost od:1.10.2013
Platnost ukončena:1.2.2022

ČSN EN 14982+A1
Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Šachtová dna nebo prodloužení šachty trubkou z termoplastů pro vstupní a revizní šachty - Stanovení kruhové tuhosti
Třídicí znak:646439
Účinnost od:1.3.2011

ČSN EN 14982
Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Šachtová dna nebo prodloužení šachty trubkou z termoplastů pro vstupní a revizní šachty - Stanovení kruhové tuhosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646439
Účinnost od:1.5.2007
Platnost ukončena:1.3.2011

ČSN EN ISO 10931
Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Polyvinylidenfluorid (PVDF) - Specifikace pro součásti a systém
Třídicí znak:646440
Účinnost od:1.9.2006
Změny:*A1 1.16

ČSN EN 14830
Inspekční komory a šachtová dna z termoplastů - Stanovení odolnosti zborcení
Třídicí znak:646441
Účinnost od:1.5.2007

ČSN ISO 17484-1
Plastové potrubní systémy - Vícevrstvé trubky pro plynovody v budovách s nejvyšším provozním tlakem do 5 barů (500 kPa) včetně - Část 1: Požadavky na systémy
Třídicí znak:646442
Účinnost od:1.5.2015

ČSN ISO 17484-1
Plastové potrubní systémy - Vícevrstvé trubky pro plynovody v budovách s nejvyšším provozním tlakem do 5 barů (500 kPa) včetně - Část 1: Požadavky na systémy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646442
Účinnost od:1.8.2007
Platnost ukončena:1.5.2015

ČSN P CEN/TS 14541
Trubky a tvarovky z plastů - Charakteristiky pro použití jiného než původního PVC-U, PP a PE materiálu
Třídicí znak:646443
Účinnost od:1.3.2014

ČSN P CEN/TS 14541
Trubky, tvarovky z plastů pro netlakové aplikace - Použití jiného než čistého původního materiálu z PVC-U, PP a PE
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646443
Účinnost od:1.10.2007
Platnost ukončena:1.6.2009

ČSN P CEN/TS 14541
Trubky a tvarovky z plastů pro netlakové aplikace - Použití jiného než původního PVC-U, PP a PE materiálu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646443
Účinnost od:1.6.2009
Platnost ukončena:1.3.2014

ČSN EN 13476-1
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 1: Obecné požadavky a charakteristiky zkoušení
Třídicí znak:646444
Účinnost od:1.7.2019

ČSN EN 13476-1
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 1: Obecné požadavky a charakteristiky zkoušení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646444
Účinnost od:1.12.2007
Platnost ukončena:1.7.2019

ČSN EN 13476-2 ed. 2
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 2: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a vnějším povrchem a pro systém, typ A
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646444
Účinnost od:1.8.2019
Platnost ukončena:1.6.2021

ČSN EN 13476-2
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 2: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a vnějším povrchem a pro systém, typ A
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646444
Účinnost od:1.12.2007
Platnost ukončena:30.4.2021
Opravy:*1 5.08
Změny:*Z1 7.19

ČSN EN 13476-3
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 3: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a profilovaným vnějším povrchem a pro systém, typ B
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646444
Účinnost od:1.12.2007
Platnost ukončena:1.9.2009

ČSN EN 13476-3
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 3: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a profilovaným vnějším povrchem a pro systém, typ B
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646444
Účinnost od:1.8.2019
Platnost ukončena:1.6.2021

ČSN EN 13476-2+A1
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 2: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a vnějším povrchem a pro systém, typ A
Třídicí znak:646444
Účinnost od:1.6.2021

ČSN EN 13476-3+A1
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 3: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a profilovaným vnějším povrchem a pro systém, typ B
Třídicí znak:646444
Účinnost od:1.6.2021

ČSN EN 13476-3+A1
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 3: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a profilovaným vnějším povrchem a pro systém, typ B
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646444
Účinnost od:1.9.2009
Platnost ukončena:30.4.2021
Opravy:*1 10.09
Změny:*Z1 7.19

ČSN P CEN/TS 13476-4
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 4: Návod pro posuzování shody
Třídicí znak:646444
Účinnost od:1.9.2020

ČSN P CEN/TS 13476-4
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 4: Směrnice pro posuzování shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646444
Účinnost od:1.8.2009
Platnost ukončena:1.1.2014

ČSN P CEN/TS 13476-4
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 4: Návod pro posuzování shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646444
Účinnost od:1.1.2014
Platnost ukončena:1.9.2020

ČSN EN 17150
Plastové potrubní systémy pro netlakové podzemní rozvody a skladování nepitné vody - Zkušební metoda pro stanovení krátkodobé pevnosti v tlaku v nádržích
Třídicí znak:646445
Účinnost od:1.3.2020

ČSN EN 17176-1
Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí - Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) - Část 1: Obecně
Třídicí znak:646446
Účinnost od:1.11.2019

ČSN EN 17176-2
Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí - Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) - Část 2: Trubky
Třídicí znak:646446
Účinnost od:1.11.2019

ČSN EN 17176-5
Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí - Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) - Část 5: Vhodnost použití systému
Třídicí znak:646446
Účinnost od:1.11.2019

ČSN P CEN/TS 17176-3
Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí - Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) - Část 3: Tvarovky
Třídicí znak:646446
Účinnost od:1.11.2019

ČSN P CEN/TS 17176-7
Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí - Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) - Část 7: Posuzování shody
Třídicí znak:646446
Účinnost od:1.6.2021

ČSN EN 17151
Plastové potrubní systémy pro netlakové podzemní rozvody a skladování nepitné vody - Zkušební metoda pro stanovení dlouhodobé pevnosti v tlaku v nádržích
Třídicí znak:646447
Účinnost od:1.3.2020

ČSN EN 15383+A1
Plastové potrubní systémy pro kanalizační přípojky a stokové sítě - Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) na bázi polyesterových pryskyřic (UP) - Vstupní a revizní šachty
Třídicí znak:646448
Účinnost od:1.5.2014

ČSN EN 15383
Plastové potrubní systémy pro kanalizační přípojky a stokové sítě - Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) na bázi polyesterových pryskyřic (UP) - Vstupní a revizní šachty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646448
Účinnost od:1.7.2013
Platnost ukončena:1.5.2014

ČSN EN 17152-1
Plastové potrubní systémy pro netlakové podzemní rozvody a skladování nepitné vody - Nádrže používané pro infiltraci, útlum a skladovací systémy - Část 1: Specifikace pro PP a PVC-U nádrže pro zachycení nadměrných dešťových srážek
Třídicí znak:646449
Účinnost od:1.3.2020
Opravy:1 12.20

ČSN EN 16000
Plastové potrubní systémy - Systémy uvnitř budov - Instalace a upevnění součástí ve zkušebním zařízení vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu
Třídicí znak:646450
Účinnost od:1.12.2010

ČSN ISO 4433-1
Trubky z termoplastů - Odolnost vůči kapalným chemikáliím - Klasifikace - Část 1: Zkouška ponořením
Třídicí znak:646451
Účinnost od:1.6.2015

ČSN ISO 4433-2
Trubky z termoplastů - Odolnost vůči kapalným chemikáliím - Klasifikace - Část 2: Trubky z polyolefinů
Třídicí znak:646451
Účinnost od:1.6.2015

ČSN EN ISO 11173
Trubky z termoplastů - Stanovení odolnosti proti vnějším nárazům - Stupňovitá metoda
Třídicí znak:646452
Účinnost od:1.6.2015
Změny:*Z1 5.18

ČSN ISO 13953
Trubky a tvarovky z polyethylenu (PE) - Zkouška tahových vlastností a způsobu porušení zkušebních těles vyrobených svařováním na tupo
Třídicí znak:646453
Účinnost od:1.6.2015

ČSN EN ISO 13254
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace - Zkouška vodotěsnosti
Třídicí znak:646454
Účinnost od:1.5.2015
Změny:*Z1 5.18

ČSN EN ISO 13255
Potrubní systémy z termoplastů pro kanalizace a odpady - Zkouška vzduchotěsnosti spojů
Třídicí znak:646455
Účinnost od:1.5.2015
Změny:*Z1 5.18

ČSN ISO 13956
Plastové trubky a tvarovky - Stanovení soudržnosti svařovaných sedlových spojů - Vyhodnocení tažnosti svařovaného spoje trhací zkouškou
Třídicí znak:646456
Účinnost od:1.5.2015

ČSN EN ISO 13257
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace - Stanovení odolnosti proti opakovanému působení zvýšené teploty (teplotním cyklům)
Třídicí znak:646457
Účinnost od:1.8.2019

ČSN EN ISO 13257
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace - Stanovení odolnosti proti opakovanému působení zvýšené teploty (teplotním cyklům)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646457
Účinnost od:1.5.2015
Platnost ukončena:1.8.2019
Změny:*Z1 5.18

ČSN ISO 14828+Amd. 1
Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) - Stanovení dlouhodobé specifické kruhové tuhosti za vlhka relaxační metodou a výpočet relaxačního faktoru za vlhka
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646458
Účinnost od:1.5.2015
Platnost ukončena:1.7.2016

ČSN EN ISO 13259
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace uložené v zemi - Stanovení těsnosti spojů s elastomerním těsnicím kroužkem
Třídicí znak:646459
Účinnost od:1.3.2021

ČSN EN ISO 13259
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace uložené v zemi - Stanovení těsnosti spojů s elastomerním těsnicím kroužkem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646459
Účinnost od:1.1.2019
Platnost ukončena:1.3.2021

ČSN ISO 13259
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace uložené v zemi - Stanovení těsnosti spojů s elastomerním těsnicím kroužkem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646459
Účinnost od:1.5.2015
Platnost ukončena:1.1.2019

ČSN ISO 17454
Plastové potrubní systémy - Vícevrstvé trubky - Zkouška soudržnosti různých vrstev tahovým přípravkem
Třídicí znak:646460
Účinnost od:1.5.2015

ČSN ISO 17456
Plastové potrubní systémy - Vícevrstvé trubky - Stanovení dlouhodobé hydrostatické pevnosti
Třídicí znak:646461
Účinnost od:1.5.2015

ČSN ISO 18373-1
Trubky z neměkčeného PVC - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 1: Měření teploty zpracování
Třídicí znak:646462
Účinnost od:1.5.2015

ČSN EN ISO 13263
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové stokové sítě a kanalizační přípojky uložené v zemi - Tvarovky z termoplastů - Stanovení rázové houževnatosti
Třídicí znak:646463
Účinnost od:1.5.2015
Změny:*Z1 5.18

ČSN EN ISO 13264
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové stokové sítě a kanalizační přípojky uložené v zemi - Tvarovky z termoplastů - Stanovení mechanické pevnosti nebo ohebnosti prefabrikovaných tvarovek
Třídicí znak:646464
Účinnost od:1.5.2015
Změny:*Z1 5.18

ČSN ISO 13955
Plastové trubky a tvarovky - Zkouška soudržnosti drcením polyethylenových (PE) elektrosvařovaných sestav
Třídicí znak:646465
Účinnost od:1.6.2015

ČSN ISO 13966
Trubky a tvarovky z termoplastů - Jmenovitá kruhová tuhost
Třídicí znak:646466
Účinnost od:1.6.2015

ČSN EN ISO 2507-1
Trubky a tvarovky z termoplastů - Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST) - Část 1: Obecná zkušební metoda
Třídicí znak:646467
Účinnost od:1.6.2015
Změny:*Z1 5.18

ČSN EN ISO 2507-2
Trubky a tvarovky z termoplastů - Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST) - Část 2: Zkušební podmínky pro trubky a tvarovky z PVC-U nebo PVC-C a PVC-HI trubky
Třídicí znak:646467
Účinnost od:1.6.2015
Změny:*Z1 5.18

ČSN EN ISO 2507-3
Trubky a tvarovky z termoplastů - Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST) - Část 3: Zkušební podmínky pro trubky a tvarovky z ABS a ASA
Třídicí znak:646467
Účinnost od:1.6.2018

ČSN ISO 4065
Trubky z termoplastů - Univerzální tabulka tlouštěk stěny
Třídicí znak:646468
Účinnost od:1.2.2019

ČSN ISO 4065
Trubky z termoplastů - Univerzální tabulka tlouštěk stěny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646468
Účinnost od:1.6.2015
Platnost ukončena:1.2.2019

ČSN ISO 18553+Amd. 1
Metody stanovení stupně disperze pigmentu nebo sazí v trubkách a tvarovkách z polyolefinů a materiálech pro jejich výrobu
Třídicí znak:646469
Účinnost od:1.6.2015

ČSN ISO 15306+Amd. 1
Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) - Stanovení odolnosti proti střídavému vnitřnímu přetlaku
Třídicí znak:646470
Účinnost od:1.7.2015

ČSN ISO 21751
Trubky a tvarovky z plastů - Stanovení soudržnosti pro elektrosvařované sestavy - Ohybová zkouška zkušebního tělesa ve formě pásku
Třídicí znak:646471
Účinnost od:1.7.2015

ČSN EN ISO 3127
Trubky z termoplastů - Stanovení odolnosti proti vnějším nárazům metodou po obvodu
Třídicí znak:646472
Účinnost od:1.7.2015
Změny:*Z1 5.18

ČSN ISO 7685
Trubky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Stanovení počáteční kruhové pevnosti
Třídicí znak:646473
Účinnost od:1.4.2020

ČSN ISO 7685
Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené trubky z termoplastů (GRP) - Stanovení počáteční kruhové pevnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646473
Účinnost od:1.7.2015
Platnost ukončena:1.4.2020

ČSN ISO 8521
Sklem vyztužené plastové trubky z reaktoplastů (GRP) - Zkušební metody pro stanovení počáteční obvodové tahové pevnosti stěny
Třídicí znak:646474
Účinnost od:1.6.2022

ČSN ISO 8521
Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené plastové trubky z reaktoplastů (GRP) - Stanovení počáteční obvodové tahové pevnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:646474
Účinnost od:1.7.2015
Platnost ukončena:1.6.2022

ČSN EN ISO 9852
Trubky z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) - Stanovení odolnosti proti dichlormethanu při stanovené teplotě (DCMT) - Zkušební metoda
Třídicí znak:646475
Účinnost od:1.7.2015
Změny:*Z1 5.18

TNI ISO/TR 10465-3
Pokládání trubek z pružných sklem vyztužených reaktoplastů (GRP) do země - Část 3: Parametry pokládání a aplikační limity
Třídicí znak:646476
Účinnost od:1.7.2015

ČSN ISO 10508
Plastové potrubní systémy pro rozvody horké a studené vody - Návod pro klasifikaci a navrhování
Třídicí znak:646477
Účinnost od:1.7.2015
Změny:*Amd. 1 1.20

TNI ISO/TR 10358
Plastové trubky a tvarovky - Klasifikační tabulka kombinované chemické odolnosti
Třídicí znak:646478
Účinnost od:1.7.2015

ČSN ISO 13954
Plastové trubky a tvarovky - Zkouška soudržnosti odlupováním u polyethylenových (PE) elektrosvařovaných sestav o jmenovitém vnějším průměru větším nebo rovném 90 mm
Třídicí znak:646479
Účinnost od:1.10.2015

ČSN ISO 9854-1
Trubky z termoplastů pro rozvod kapalin - Stanovení rázové houževnatosti metodou Charpy - Část 1: Obecná metoda zkoušení
Třídicí znak:646480
Účinnost od:1.10.2015

ČSN ISO 9854-2
Trubky z termoplastů pro rozvod kapalin - Stanovení rázové houževnatosti metodou Charpy - Část 2: Podmínky zkoušky pro trubky z různých materiálů
Třídicí znak:646480
Účinnost od:1.10.2015

ČSN ISO 18488
Materiály z polyethylenu (PE) pro potrubní systémy - Stanovení modulu deformačního zpevnění ve vztahu k pomalému růstu trhliny - Zkušební metoda
Třídicí znak:646481
Účinnost od:1.10.2016

ČSN EN 13130-5
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 5: Stanovení vinylidenchloridu v simulantech potravin
Třídicí znak:647115
Účinnost od:1.7.2005

ČSN EN 13130-6
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 6: Stanovení vinylidenchloridu v plastech
Třídicí znak:647115
Účinnost od:1.7.2005

ČSN EN 13130-7
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 7: Stanovení monoethylenglykolu a diethylenglykolu v simulantech potravin
Třídicí znak:647115
Účinnost od:1.7.2005

ČSN EN 13130-8
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 8: Stanovení isokyanátů v plastech
Třídicí znak:647115
Účinnost od:1.7.2005

ČSN P CEN/TS 13130-9
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 9: Stanovení vinylesteru kyseliny octové v simulantech potravin
Třídicí znak:647115
Účinnost od:1.2.2006

ČSN P CEN/TS 13130-10
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 10: Stanovení akrylamidu v simulantech potravin
Třídicí znak:647115
Účinnost od:1.2.2006

ČSN P CEN/TS 13130-11
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 11: Stanovení kyseliny 11-aminoundekanové v simulantech potravin
Třídicí znak:647115
Účinnost od:1.2.2006

ČSN P CEN/TS 13130-12
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 12: Stanovení 1,3-benzendimethanaminu v simulantech potravin
Třídicí znak:647115
Účinnost od:1.2.2006

 
 
Reklama