Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1555-3
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 3: Tvarovky

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 3: Fittings
Třídicí znak:646412
Schválena:16.3.2011
Vydána:1.4.2011
Účinnost od:1.5.2011
Platnost ukončena:1.8.2013
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:361 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama