Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1455-1
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Akrylonitrilbutadienstyren (ABS) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure - Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system
Třídicí znak:643187
Schválena:11.4.2005
Vydána:1.5.2005
Účinnost od:1.6.2005
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1455-1:1999
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1169 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama