Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 7432
Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Metody zkoušení pro ověření konstrukce zámkových spojů hrdlo-hladký konec včetně spojů s dvojitými hrdly a s elastomerním těsněním

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings - Test methods to prove the design of locked socket-and-spigot joints, including double-socket joints, with elastomeric seals
Třídicí znak:643151
Schválena:6.9.2019
Vydána:1.10.2019
Účinnost od:1.11.2019
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1090 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama