Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14408-3
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Plastics piping systems for renovation of underground gas supply networks - Part 3: Lining with close-fit pipes
Třídicí znak:646421
Schválena:5.5.2005
Vydána:1.6.2005
Účinnost od:1.7.2005
Platnost ukončena:1.10.2013
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN 14408-3:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:478 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama