Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1555-3
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 3: Tvarovky

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 3: Fittings
Třídicí znak:646412
Schválena:14.8.2003
Vydána:1.9.2003
Účinnost od:1.10.2003
Platnost ukončena:1.5.2011
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1555-3:2002, EN 1555-3/A1:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:281 kB
Změny:*A1 8.05 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: A1
Typ:tisková změna
Vydána:1.8.2005
Věstník:8/2005
Účinnost od:1.9.2005
Počet stran:4
Orientační cena:72 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:120 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama